Reducerad medlemsavgift

Motion från Jörgen Gustafsson ST inom Försäkringskassan om reducerade medlemsavgifter för nya medlemmar

Motion 

Motionen syftar till att få fler ST-medlemmar som arbetar inom statlig tjänst.

Idag får nya ST-medlemmar tre månaders medlemskap utan kostnad och ytterligare 3 månader där de endast betalar 50 kronor per månad.

Förslaget är att reducerade medlemsavgifter för nya medlemmar kan utökas utan att det skulle innebära någon egentlig merkostnad för ST på sikt.

Grundtanken i detta förslag är de personer (kan vara medlemmar i andra fackförbund såsom oorganiserade) som arbetar inom statlig tjänst och inte är medlemmar i ST redan drar nytta av det arbete som ST-medlemmar redan gör när det gäller avtalsarbete, samverkansarbete mm.

Jag yrkar därför att ST tillsätter en projektledare eller arbetsgrupp av befintlig personal som tar fram ett förslag som ligger i linje med detta, förslagsvis skulle det kunna vara helt gratis ett år för nya medlemmar och reducerad avgift med 50 kronor i ytterligare 1 år.

Förbundsstyrelsens yttrande

Varje gratismånad i introduktionserbjudandet minskar förbundets intäkter med 2,4 mkr per år, förutsatt att värvningen ligger på en konstant nivå. Om förbundet skulle reducera medlemsavgifterna för nya medlemmar under ett helt år (och ta bort de 3 månaderna med 50 kr per månad) skulle det innebära cirka 16 miljoner kronor i direkta minskade intäkter till förbundet.

Eftersom värvningen tog ett stort steg uppåt i anslutning till införandet av 3 månader gratis år 2014 kan vi dock anta att antalet nya medlemmar skulle öka om erbjudandet förlängdes till ett år. Därmed skulle påverkan på budgeten säkerligen inte bli så stor som 16 miljoner kronor per år det efterföljande åren, förutsatt att medlemmarna stannar kvar efter erbjudandet tar slut och börjar betala full avgift.

Att de reducerade medlemsavgifterna för nya medlemmar utökas till att gälla ett helt år innebär precis som motionären skriver inga merkostnader förutsatt att vi inte värvar fler medlemmar. Om värvningen ökar antalet medlemmar ökar dock kostnader för t ex medlemsavgifter i andra organisationer, förmånskostnader och kostnader för medlemstidningen samtidigt som medlemsintäkterna sjunker. Med en kongressinriktning från 2016 om en förbundsekonomi i balans är det av ekonomiska skäl inte genomförbart att införa förslaget.

Förbundsstyrelsen beslutar att avslå motionen