Menssäkra samtliga statliga myndigheter

Motion från Johanna Nyman, ST inom trafikverket, om att samtliga statliga myndigheter skall certifiera sina toaletter på arbetsplatsen som menssäkrade och att samtliga statliga myndigheters arbetsplatsers toaletter skall tillhandahålla bindor och tamponger, en papperskorg samt handfat och tvål innan år 2023.

För att nå en jämställd och jämlik arbetsplats måste vi förstå att alla har rätten till sin hälsa. Jag yrkar att alla ska ha samma grundförutsättningar vid ett toalettbesök, på sin arbetsplats.

Året är 2020 och fortfarande finns det inget krav på att arbetsgivarna ska utrusta samtliga toaletter med mensskydd och tampong trots att nästan varannan person i statlig myndighet menstruerar.

Statliga myndigheter ska se över möjligheten att menssäkra samtliga arbetsplatser för att uppfylla menstruerades rätt till hälsa på sin arbetsplats.

Jag föreslår därför att förbundsstyrelsen beslutar:

att samtliga statliga myndigheter skall certifiera sina toaletter på arbetsplatsen som menssäkrade via hemsidan menssäkrad.se innan år 2023.

att samtliga statliga myndigheters arbetsplatsers toaletter skall tillhandahålla bindor och tamponger, en papperskorg samt handfat och tvål innan år 2023.

Genom att arbetsplatsen blir certifierad som menssäkrad bidrar vi till en mer jämställd och jämlik arbetsmiljö för kvinnor och samtligt som vi uppnår målet att ge alla sin rätt till hälsa.

Att äga rätten om sin egen hälsa är en mänsklig rättighet.

”The right to health for all people means that everyone should have access to the heath services they need, when and where they need them.”

                      WHO (World Health Organization) 1946.

Förbundsstyrelsens yttrande

Det är viktigt att alla ska ha samma rättigheter och skyldigheter på en arbetsplats. I det ingår även att alla ska känna sig trygga och ha samma grundförutsättningar vid ett toalettbesök.

Alla menstruerande personer har ett antal gemensamma grundläggande behov som måste tillgodoses för att kunna delta i samhällslivet på lika villkor. Menstruerande personer behöver tillgång till mensskydd och möjlighet att sköta mensen på ett hygieniskt sätt. Därför behövs korrekt utrustade toaletter och förståelse för att menscykeln kan påverka välmåendet. Dessutom kan individuella behov tillkomma beroende på mensrelaterande sjukdomar, exempelvis endometrios och att behöva ta ledigt för vårdbesök.

Att ta med mensperspektivet in i arbetsmiljöarbetet är viktigt och en facklig fråga eftersom det påverkar alla menstruerande personers vardag och därmed också deras arbetsliv. Arbetet bör göras inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) samt aktiva åtgärder i diskrimineringslagen. Exempelvis säkerställa att schemaläggning gör så att menstruerande personer har möjlighet att byta mensskydd under ett arbetspass.

Att arbetsgivare ska ”anpassa sig” handlar om att ta hänsyn till att människor har olika kroppar och behov. För en del handlar det om mens, för andra kan det kan det handla om att vara rullstolsburen, lida av psykisk ohälsa, vara gravid, ha småbarn eller andra behov som påverkar individen till och från i arbetet.

Fackförbundet ST har tidigare engagerat i mensfrågor i det internationella arbetet, bland annat har PSI:s kongress 2017 åtagit sig att utreda frågan både i avseende på arbetsmiljö och tillgång till toaletter. Dock behövs det även vara en del av arbetet på hemmaplan. Att se till att menssäkra våra arbetsplatsers toaletter skulle vara ett led i att göra våra arbetsplatser mer jämställda.

Förbundsstyrelsen beslutar att bifalla motionen.