Höjt friskvårdsbidrag

Motion från Beatrice Iveland, ST inom Försäkringskassan, om höjt friskvårdsbidrag

Jag kommer nyligen från Statens Servicecenter och skulle vilja lyfta ett förslag som dom genomförde, där jag personligen tyckte att resultatet blev så bra. I stället för att ha frukt som inte alltid var i bästa skick eller gick åt utan att man fick slänga en del, så fattades beslut om att ta bort frukt och bubbelvatten (vilket inte ens alla medarbetare har tillgång till) och i stället lägga till en tusenlapp för varje medarbete i friskvårdsbidrag. På SSC har man alltså nu hela 4000 kr. På dom flesta andra myndigheter har man mer än på Försäkringskassan och ett lyft till 3000 kr skulle bättre motsvara vad Skatteverket m.fl. har.  

Förbundsstyrelsens yttrande

Friskvårdsbidrag är inte en centralt avtalsreglerad förmån utan är ofta en förmån som arbetsgivaren ensidigt erbjuder sina anställda. Om lokala parter är överens så finns det inget som hindrar att man sluter lokalt kollektivavtal om vad som ska gälla angående friskvårdsbidrag och vilken nivå det ska vara på. Det finns alltid en möjlighet för ST lokalt att framföra sin uppfattning och påverka arbetsgivaren avseende hur man tycker att friskvårdsbidraget ska ha för nivå. Som alltid är det en förutsättning att medlemmarna ger mandat till ST lokalt att agera på det ena eller det andra sättet i en viss fråga.

Förbundsstyrelsen beslutar att anse motionen besvarad