Miljö- och klimatsäkra medlemserbjudanden

Motion från Kristin Lilieqvist ST inom Skatteverket om att ST tydligt tar ställning för att hädanefter undvika medlemserbjudanden som innebär negativ påverkan på klimat och miljö och att ST ber om ursäkt för att man marknadsfört inrikesflyg.

Jag blev väldigt upprörd när jag såg att ST gör reklam för inrikesflyg till sina medlemmar, och jag är inte alls nöjd med de svar jag fått från kundtjänsten när jag hörde av mig för att påpeka det problematiska i detta. Där menade man att hållbarhet varit ledande i valet av förmåner, vilket (givet att man landat i att marknadsföra flygresor) känns som ett hån mot såväl planeten som medlemmarna. Jag vill inte vara med i en organisation som mitt i rådande miljö- och klimatkris marknadsför varor eller tjänster som är kraftigt bidragande till att öka växthusgasutsläppen till sina medlemmar. Reseerbjudanden tillhör knappast fackets kärnuppgifter. Att inte ha några erbjudanden alls är bättre än att ha klimatvidriga erbjudanden, men vill förbundet erbjuda medlemmarna förmåner så finns det ju mängder av andra alternativ som är bättre för miljön, t.ex. samarbeten med SJ, med bussbolag, med kanotuthyrning, cykeluthyrning, till och med biluthyrningsföretag, olika vandrarhem/hotellkedjor/nöjesparker etc etc.

Jag yrkar på:

  • att ST tydligt tar ställning för att hädanefter undvika medlemserbjudanden som innebär negativ påverkan på klimat och miljö
  • att ST till sina medlemmar, via nyhetsbrev eller tidningen, ber om ursäkt för att man marknadsfört inrikesflyg, och berättar om sin framöver förbättrade hållning i frågan (enligt attsats 1)

 Kristin Lilieqvist ST inom Skatteverket

 Förbundsstyrelsens svar

Förbundet har en pågående total översyn av samtliga förmåner och rabatter som medlemmar erbjuds. Dessa ska följa våra värderingar, vara relevanta och innebära ett mervärde för medlemmarna. Just nu håller vi på att se över våra medlemserbjudanden så de blir så bra som möjligt och innehållet i förmånerna kommer delvis att förändras över tid. I den översynen kommer vi att ta hänsyn till klimatpåverkan.

En tydlig signal vi fått i bland annat medlemsundersökningar är att erbjudanden på resor är högt efterfrågat. Därför erbjuder vi förmåner som är relaterade till semester och återhämtning. Vi har under en period tittat på flera olika förmåner kopplade till olika färdsätt såsom båt-, tåg- och flygresor. Detta är något vi kommer fortsätta göra och hållbarhet är och kommer vara vägledande. Vi menar att det även inom Sverige kan det vara relevant att resa med flyg på vissa sträckor, varför det kan komma sådana förmånserbjudanden även i framtiden. Samtidigt försöker vi också förhandla fram tillräckligt bra erbjudanden på till exempel tågresor för att ha relevanta förmåner till våra medlemmar. 

Det aktuella erbjudandet med BRA är ett tidsbegränsat erbjudande som vi fått ta del av genom ett samarbete inom ramen för vår centralorganisation TCO. Vi valde BRA för att de har kollektivavtal och aktivt arbetar för att minska sin miljöpåverkan.  Nu när perioden för erbjudandet snart är slut kan vi konstatera att det har varit intressant för våra medlemmar. För att STs medlemserbjudande ska vara fortsatt aktuellt och relevant behövs en löpande utvärdering av förmånerna. Detta innebär att förbundet under kortare eller längre perioder måste kunna pröva olika sorters förmåner. Flygresor med BRA är ett exempel på ett sådant prov som nu ska utvärderas och vi kommer i framtiden även pröva andra typer av färdmedel såsom exempelvis tåg och båt. Vi kommer att fortsätta att arbeta för att ta fram bra och attraktiva förmåner för våra medlemmar som kan nyttjas över hela Sverige.

Förbundsstyrelsen beslutar att anse motionen besvarad.