Byta semesterlönetillägget mot flera semesterdagar.

Motion från Birgitta Olsson, ST inom Försäkringskassan i Östersund om att byta semesterlönetillägget mot flera semesterdagar.

Jag vill att ST ska skriva ett avtal med arbetsgivaren så att vi kan byta semesterlönetillägget mot flera semesterdagar. Semesterlönetillägget påverkar inte SGI, som tidigare angetts, däremot PGI men det måste vara vars och ens ansvar att tänka på det, facket ska inte ta på sig någon sån roll. Att byta blir ett val man gör aktivt, du kan inte heller byta om du har sparade semesterdagar. Det har också sagts tidigare att arbetsgivaren inte vill ha den administrationen, men det troliga är att det inte blir så många som gör bytet på grund av alla sparade dagar som medlemmarna redan har. Jag vill att facket ska ta en diskussion med arbetsgivaren så fort som möjligt. Det här bytet fungerar redan i många andra organisationer, t ex Östersunds kommun.

Birgitta Olsson, ST inom Försäkringskassan i Östersund

Förbundsstyrelsens svar

I det centrala villkorsavtalet ges möjlighet för den anställde att träffa enskild överenskommelse som bland annat kan innebära att byta vissa angivna värden mot varandra, exempelvis semesterdagar eller annan ersättning för övertid än övertidsersättning. För att träffa en enskild överenskommelse för något som inte finns angivet i det centrala avtalet krävs att en avdelning (motsv) inom förbundet träffar ett lokalt kollektivavtal som medger detta.

Att byta semesterlönetillägg mot semesterdagar är inte angivet i det centrala avtalet som något som den enskilde kan träffa enskild överenskommelse om. Det som motionären föreslår förutsätter ett lokalt kollektivavtal. Det innebär att det är en fråga för avdelningsstyrelsen och medlemmarna inom en viss avdelning att ta ställning till om man vill träffa ett sådant lokalt avtal.

Eftersom detta är en fråga som beslutas av en avdelning kommer därför förbundsstyrelsen att för kännedom överlämna motionen till avdelningen inom Försäkringskassan.

Förbundsstyrelsen beslutar att motionen är besvarad