Motioner 2016

Här kan du se vilka motioner som kommit till förbundsstyrelsen 2016 och svaren på dessa.