Tips för insamlingsmöte

Att samla in frågor och ämnen som ska drivas under den kommande avtalsrörelsen är viktigt för att få till så bra avtal som möjligt, inte minst lokalt.

Nu är avtalsrörelsen igång, även om förhandlingarna inte äger rum förrän under 2020. För att veta vilka frågor som ska drivas, både på övergripande central nivå och på er arbetsplats (lokal nivå) behöver ni hålla medlemsmöte för att höra vilka frågor som är viktigast för er. Och det är viktigt att ni dokumenterar och samlar in vad som kommer fram.

Det insamlade materialet kommer att vara grund för de lokala förhandlingarna som kommer äga rum hos er men är också en viktig del som medskick till den centrala avtalsrörelsen. 

Det viktigaste med mötet är inte att hålla en föreläsning, eller att använda alla delarna av det insamlingskit som vi tagit fram för att göra det lättare att hålla ett sånt här möte. Det viktigaste är att engagera era medlemmar och låta dem vara med och påverka!

Här kommer några tips:

  • Låt alla idéer komma fram!
  • Fokusera på vilka frågor som är viktigast, använd gärna enkäten som mall
  • Försök slå fast vad som är en lokal fråga, och vad som är en central fråga. Glöm inte att var tydlig mot medlemmarna i vilken del deras fråga kommer hamna!

Ett fjärde bonustips! Bjud gärna på fika eller en lättare lunch vid mötestillfället, det brukar locka fler medlemmar att delta!