Post och flygplats - så såg våra krav ut

På avtalsområdet Kommunikation förhandlar vi om kollektivavtal på uppdrag av dig som arbetar på till exempel Postnord, Bring eller Swedavia. Den 15 januari 2021 skrev vi under ett nytt centralt kollektivavtal.

Fackförbundet STs motpart i förhandlingarna är arbetsgivarorganisationen Almega Tjänsteförbunden. Vårt nuvarande kollektivavtal löpte ut den 31 december 2020 och i mitten av januari 2021 skrev vi under ett nytt kollektivavtal

Det här ville vi

Här är några av yrkandena vi nyligen tog med oss till arbetsgivarna inför höstens förhandlingar om nya kollektivavtal.

Våra medlemmar ska ha löner som står sig på arbetsmarknaden

Våra medlemmar ska ha löner som står sig på svensk arbetsmarknad. Därför kräver vi löneökningar som minst motsvarar det så kallade märket – den procentuella löneökning som industrin förhandlar fram i sina kollektivavtal.

Semestertillägg ska kunna bytas mot ledighet

Möjlighet att byta semestertillägg mot ledighet är ett sätt att underlätta kombinationen av jobb och fritid – och ge medlemmar som firar andra högtidsdagar bättre förutsättningar att kunna tillbringa tid med familj och vänner.

Fler visstidsanställningar måste bli fasta jobb

En trygg anställning gör att det går att planera för framtiden och är ofta en förutsättning för att våga säga till om något inte står rätt till på jobbet. Därför vill vi att tillsvidareanställning på heltid alltid ska vara utgångspunkt vid anställning. Vi kräver också att visstidsanställningar inte ska få staplas under längre tid än två år.

Båda föräldrarna ska ha rätt att besöka barnmorskemottagningen utan löneavdrag

Fortfarande tillåter inte alla arbetsgivare den gravida förälderns partner att följa med till barnmorskemottagningen utan löneavdrag. Det är det hög tid att ändra på. Vi vill också att våra medlemmar ska ha rätt att besöka läkare på betald arbetstid.

Varje arbetsplats behöver en nåbarhetspolicy

När gränserna mellan arbete och fritid suddas ut behövs tydlighet kring när våra medlemmar förväntas vara nåbara och inte. Därför föreslår vi att det på alla arbetsplatser ska finnas en nåbarhetspolicy som tydliggör vilka spelregler som gäller. Vår grundinställning är att allt arbete ska räknas som arbete oavsett var det utförs.

Bättre schemaframförhållning

Att få veta när man ska arbeta i rimlig tid i förväg är en förutsättning för att kunna få ihop arbete och allt annat som behöver hinnas med i livet. I dag bortförklaras dålig framförhållning kring schemaläggning ofta med att det föreligger särskilda händelser. Därför kräver vi att våra medlemmar alltid ska garanteras färdiga scheman två veckor i förväg.

Så tycker vi och arbetsgivarna – skriv ut och sätt upp på jobbet!

På flera områden står vi och arbetsgivarna långt ifrån varandra inför höstens förhandlingar om nya kollektivavtal. Skriv gärna ut och sätt upp vår jämförelselista där du jobbar!

Ladda ned listan här!

Frågor där vi och arbetsgivarna tycker olika

  • Vi vill att tillsvidareanställning på heltid ska vara norm och att möjligheterna att stapla visstidsanställningar ska begränsas. Arbetsgivarna vill i stället införa en ny typ av visstidsanställning som skulle öppna för ännu fler korta anställningar.
  • Vi vill att du ska ha ett färdigt schema senast två veckor i förväg, medan arbetsgivarna vill få större rätt att portionerna ut din arbetstid som de vill över året.
  • Vi vill att våra medlemmar ska ha pensioner som går att leva på – arbetsgivarna vill avskaffa pensionsinbetalningar för medlemmar mellan 18 och 24 år.
  • Vi vill att de lokala kollektivavtalens ställning ska skyddas, medan arbetsgivarna vill göra det lättare att säga upp lokala kollektivavtal med kort varsel.

Det här har hänt hittills i avtalsrörelsen

  • I vintras kunde du som medlem tycka till om vilka frågor vi borde driva i årets avtalsrörelse, bland annat genom en webbenkät. Stort tack till dig som deltog!
  • I slutet av april kom vi, arbetsgivarna och de andra fackförbunden som förhandlar på avtalsområdet Kommunikation överens om att förlänga nuvarande kollektivavtal till om med den 31 december i år på grund av coronapandemin.
  • I mitten av oktober överlämnade vi våra yrkanden till arbetsgivarna inför årets förhandlingar.
  • I slutet av oktober kom facken och arbetsgivarna inom industrin överens om ett nytt märke – en viktig utgångspunkt för våra egna förhandlingar.
  • Den 9 november överlämnade arbetsgivarna sina yrkanden inför årets avtalsförhandlingar.
  • Den 15 januari 2021 skrev vi under ett nytt centralt kollektivavtal.