Kommunikationsföretagen

I Kommunikationsföretagen inom Almega Tjänsteföretagen ingår företag som Postnord, Bring, Citymail och Swedavia.

Nuvarande kollektivavtal hr förlängts till och med 30 november 2020.

Här kan du se hur en avtalsrörelse går till

Insamling inför avtalsrörelsen 2020

Insamligen är nu avslutad. Vår enkät var öppen till och med 31 december 2019.