Kommunikationsföretagen

I kommunikationsföretagen inom Almega Tjänsteförbunden ingår flertalet företag inom Posten samt ytterligare några företag, bland annat Bring, Citymail AB och Swedavia AB.

Här förhandlar vi för dig som, bland annat, jobbar på Posten och Swedavia AB.

Det nuvarande avtalet gäller till sista juli 2020. 

Här kan du se hur en avtalsrörelse går till

Insamling avtal 2020

Insamligen är nu avslutad. Fram till 31 december var vår enkät öppen. Vi vill veta vad du tycker är viktiga frågor att driva i förhandlingarna med arbetsgivarorganisationen Almega. Förhandlingarna kommer ske under våren.

Vi kommer analysera svaren och under januari sätter STs förbundsstyrelse samman ett kravpaket utifrån, bland annat, enkätens svar.

Finns det några på din arbetsplats som inte är medlem men som kanske borde det? Ju fler vi är, desto starkare är vi vid förhandlingsbordet. Och ju starkare vi är där, desto bättre avtal för anställda kan vi förhandla fram.

Här hittar du ett aktivitetspaket om vikten av medlemskap