Arbetsgivarverket

Detta är Fackförbundet STs största avtalsområde.

Här förhandlar vi om centrala avtal för dig som jobbar på en myndighet, universitet eller högskola, statsunderstödd stiftelse eller affärsverk. Här återfinns stora och små arbetsplatser som exempelvis Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Arbetsförmedlingen, Trafikverket, Polisen och Konjunkturinstitutet.

Vår motpart är Arbetsgivarverket och det nuvarande avtalet gäller till 30 september 2020. Våra krav kommer, troligen, överlämnas veckan före midsommar. De verkliga förhandlingarna beräknas starta i augusti. Målet är att ha ett nytt avtal klart före 1 oktober 2020.

Insamling avtal 2020

Under perioden 31 oktober - sista februari 2020 inbjuds du som jobbar inom området och är medlem i Fackförbundet ST att genom en enkät framföra vilka frågor som just du vill att Fackförbundet ST ska driva på central nivå i den kommande avtalsrörelsen 2020.

Det är ett viktigt inslag i framtagande av förbundets avtalskrav.

Ett annat syfte är att samla in fakta som kan ligga till grund för den argumentation Fackförbundet ST kan föra vid förhandlingarna.

Analys av svaren sker i mars 2020.

Till enkäten