Arbetsgivarverket

Här förhandlar vi om centrala avtal för dig som jobbar på en myndighet, universitet eller högskola, statsunderstödd stiftelse eller affärsverk.

Här återfinns exempelvis Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Arbetsförmedlingen, Trafikverket, Polisen och Konjunkturinstitutet. Av förbundets fem avtalsområden är detta det största.

Vår motpart är Arbetsgivarverket och det nuvarande avtalet gäller till 30 september 2020. Våra krav kommer överlämnas veckan före midsommar. De verkliga förhandlingarna beräknas starta i augusti. Målet är att ha ett nytt avtal klart före 1 oktober 2020.

Här kan du se hur en avtalsrörelse går till

Insamling avtal 2020

Insamligen är nu avslutad. Fram till 1 mars var vår enkät öppen. Vi ville veta vad du tycker är viktiga frågor att driva i förhandlingarna med Arbetsgivarverket. Förhandlingarna kommer ske under sommaren och hösten.

Vi kommer nu analysera svaren. Under våren sätter STs förbundsstyrelse samman ett kravpaket utifrån, bland annat, enkätens svar. Kraven till arbetsgivaren kommer lämnas runt midsommar.

Finns det några på din arbetsplats som inte är medlem men som kanske borde det? Ju fler vi är, desto starkare är vi vid förhandlingsbordet. Och ju starkare vi är där, desto bättre avtal för anställda kan vi förhandla fram.

Här hittar du ett aktivitetspaket om vikten av medlemskap