Arbetsgivarverket

Här förhandlar vi om centrala avtal för dig som jobbar på en myndighet, universitet eller högskola, statsunderstödd stiftelse eller affärsverk.

Här återfinns exempelvis Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Arbetsförmedlingen, Trafikverket, Polisen och Konjunkturinstitutet. Av förbundets fem avtalsområden är detta det största.

Vår motpart är Arbetsgivarverket och det nuvarande avtalet gäller till 30 september 2020. Våra krav kommer, troligen, överlämnas veckan före midsommar. De verkliga förhandlingarna beräknas starta i augusti. Målet är att ha ett nytt avtal klart före 1 oktober 2020.

Här kan du se hur en avtalsrörelse går till

Insamling avtal 2020

Fram till sista februari är vår enkät öppen. Vi vill veta vad du tycker är viktiga frågor att driva i förhandlingarna med Arbetsgivarverket. Förhandlingarna kommer ske till hösten.

Det är ett viktigt inslag i framtagande av förbundets avtalskrav, och för att stärka vår argumentation vid förhandlingarna.

Analys av svaren sker i mars 2020.

Till enkäten