Kollegor som samarbetar

Avtalsrörelsen 2020

Under avtalsrörelsen förhandlar vi med arbetsgivarna om löner och villkor i ditt kollektivavtal – på uppdrag av dig och alla andra medlemmar.

De centrala kollektivavtalen fungerar som utgångspunkt för de lokala förhandlingar som sedan sker på arbetsplatsnivå. Lokala kollektivavtal förhandlas därför först efter att vi och arbetsgivarna kommit överens om centrala avtal.

Så funkar en avtalsrörelse

Osäker på hur ett kollektivavtal blir till? Här förklarar vi stegen i korthet.

Här kan du se hur ditt nya kollektivavtal blir till

För dig som arbetar inom staten

På det statliga avtalsområdet förhandlar vi om centrala kollektivavtal för dig som jobbar på myndighet, universitet eller högskola, statsunderstödd stiftelse eller affärsverk. Vår förhandlingsmotpart är Arbetsgivarverket.

Aktuellt

 • Just nu pågår intensiva förhandlingar mellan oss och arbetsgivarna.

Mer om avtalsrörelsen på det statliga avtalsområdet

För dig som arbetar i ett bolag

På dessa avtalsområden förhandlar vi om centrala kollektivavtal för våra medlemmar som arbetar i bolag.

För dig inom spårtrafik

På avtalsområdet Spårtrafik förhandlar vi om kollektivavtal på uppdrag av dig som arbetar på till exempel SJ, Green Cargo eller MTR. Nuvarande kollektivavtal gäller till och med den 30 november i år.

Aktuellt

 • Vi närmar oss nu vårt nuvarande kollektivavtals slutdatum. Just nu pågår intensiva förhandlingar mellan oss och arbetsgivarna där många olika frågor diskuteras.

Mer om avtalsområdet Spårtrafik

För dig inom post och flygplats

På avtalsområdet Kommunikation förhandlar vi om kollektivavtal på uppdrag av dig som arbetar på till exempel Postnord, Bring eller Swedavia. Nuvarande kollektivavtal gäller till och med den 31 december i år.

Aktuellt

 • Den 9 november överlämnade arbetsgivarna sina yrkanden inför årets avtalsförhandlingar.

Mer om avtalsområdet Kommunikation

  För dig inom järnvägsanläggning och -service

  På avtalsområdet Järnvägsinfrastruktur förhandlar vi om kollektivavtal på uppdrag av dig som arbetar med järnvägsanläggning och -service på till exempel Infranord. Nuvarande kollektivavtal gäller till och med den 30 november i år.

  Aktuellt

  • Vi närmar oss nu vårt nuvarande kollektivavtals slutdatum. Just nu pågår förhandlingar. Nästa förhandlingstillfälle är planerat att ske 27/11.

  Mer om avtalsområdet Järnvägsinfrastruktur

  För dig som är förtroendevald

  Vill du visa hur en avtalsrörelse går till och varför den är så viktig för dig och dina medlemmar? Ta del av vårt nya aktivitetspaket!

  Beställ aktivitetspaketet

   

  Press

  Avtalsrörelsen i statlig sektor skjuts upp

  Arbetsmarknadens parter på det statliga avtalsområdet har enats om att förlänga de gällande kollektivavtalen med två månader. Därmed kommer lönerna inom statlig sektor att fortsätta att förhålla sig till det sk ”märket” för löneutvecklingen, eftersom nya kollektivavtal inte kommer att tecknas förrän det finns ett nytt avtal för anställda inom industrin.
  Nyhet

  Så ser vi på nuläget i avtalsrörelsen

  Under veckan beslutade förbundsstyrelsen att Fackförbundet STs inställning är att årets avtalsförhandlingar bör skjutas upp. Här kan du läsa mer om hur vi ser på den kommande avtalsrörelsen.