Kollegor som samarbetar

Avtalsrörelsen 2020

Under avtalsrörelsen förhandlar vi med arbetsgivarna om löner och villkor i ditt kollektivavtal – på uppdrag av dig och alla andra medlemmar.

De centrala kollektivavtalen fungerar som utgångspunkt för de lokala förhandlingar som sedan sker på arbetsplatsnivå. Lokala kollektivavtal förhandlas därför först efter att vi och arbetsgivarna kommit överens om centrala avtal.

Så funkar en avtalsrörelse

Osäker på hur ett kollektivavtal blir till? Här förklarar vi stegen i korthet.

Här kan du se hur ditt nya kollektivavtal blir till

För dig som arbetar inom staten

På det statliga avtalsområdet förhandlar vi om centrala kollektivavtal för dig som jobbar på myndighet, universitet eller högskola, statsunderstödd stiftelse eller affärsverk. Vår förhandlingsmotpart är Arbetsgivarverket.

Aktuellt

 • Den 1 december kom vi och arbetsgivarna överens om ett nytt kollektivavtal.

Läs mer om ditt nya kollektivavtal

För dig som arbetar i ett bolag

På dessa avtalsområden förhandlar vi om centrala kollektivavtal för våra medlemmar som arbetar i bolag.

För dig inom spårtrafik

På avtalsområdet Spårtrafik förhandlar vi om kollektivavtal på uppdrag av dig som arbetar på till exempel SJ, Green Cargo eller MTR.

Aktuellt

 • Den 10 december 2020 kom vi och vår förhandlingsmotpart Almega Tågföretagen överens om ett nytt kollektivavtal.

Läs mer om ditt nya kollektivavtal

För dig inom post och flygplats

På avtalsområdet Kommunikation förhandlar vi om kollektivavtal på uppdrag av dig som arbetar på till exempel Postnord, Bring eller Swedavia.

Aktuellt

 • Den 15 januari kom vi och arbetsgivarna överens om ett nytt centralt kollektivavtal.

Läs mer om ditt nya kollektivavtal

  För dig inom järnvägsanläggning och -service

  På avtalsområdet Järnvägsinfrastruktur förhandlar vi om kollektivavtal på uppdrag av dig som arbetar med järnvägsanläggning och -service på till exempel Infranord.

  Aktuellt

  • I början av december kom vi och arbetsgivarna överens om ett nytt kollektivavtal.

  Läs mer om ditt nya kollektivavtal