Kollegor som samarbetar

Avtalsrörelsen 2020

Under avtalsrörelsen förhandlar vi med arbetsgivarna om löner och villkor i våra kollektivavtal.

Frågor och svar om förlängda avtal

Så påverkas du som medlem av att nuvarande kollektivavtal har förlängts. Läs mer.

De centrala kollektivavtalen fungerar som utgångspunkt för de lokala förhandlingar som sedan sker på arbetsplatsnivå. Lokala kollektivavtal förhandlas därför först efter att vi och arbetsgivarna kommit överens om centrala avtal.

Så funkar en avtalsrörelse

Osäker på hur ett kollektivavtal blir till? Här förklarar vi stegen i korthet.

Här kan du se hur ditt nya kollektivavtal blir till

För dig som arbetar inom staten

På det statliga avtalsområdet förhandlar vi om centrala kollektivavtal för dig som jobbar på myndighet, universitet eller högskola, statsunderstödd stiftelse eller affärsverk. Vår förhandlingsmotpart är Arbetsgivarverket.

Aktuellt

  • Den 22 september överlämnade vi och arbetsgivarsidan våra yrkanden inför höstens förhandlingar till varandra.

Mer om avtalsrörelsen på det statliga avtalsområdet

För dig som arbetar i ett bolag

På dessa avtalsområden förhandlar vi om centrala kollektivavtal för våra medlemmar som arbetar i bolag.

Bransch Tågföretagen

Här förhandlar vi för dig som arbetar som tågvärd, lokförare, tekniker, ledningspersonal eller med kundtjänst eller administration inom spårtrafiken. Exempel på företag inom branschen är SJ, Green cargo, Roslagståg, Öresundståg, MTR, samt olika tåg- och underhållsverkstäder.

Aktuellt

  • Nuvarande kollektivavtal har förlängts till och med 30 november.

Till sidan för bransch Tågföretagen

Bransch Kommunikationsföretagen

Här förhandlar vi för dig som jobbar inom post- och flygområdet. Exempel på företag inom branschen är Postnord, Swedavia, Citymail, Ängelholms flygplats och Bring.

Till sidan för bransch Kommunikationsföretagen

Bransch Järnvägsinfrastruktur

Här förhandlar vi för dig som jobbar inom järnvägsinfrastrukturområdet, till exempel med anläggning och service av järnvägar och spårvägar. Exempel på företag inom branschen är Infranord, JB rail och Rallarn AB.

Aktuellt

  • Nuvarande kollektivavtal har förlängts till och med 30 november.

Till sidan för bransch Järnvägsinfrastruktur

 

Press

Avtalsrörelsen i statlig sektor skjuts upp

Arbetsmarknadens parter på det statliga avtalsområdet har enats om att förlänga de gällande kollektivavtalen med två månader. Därmed kommer lönerna inom statlig sektor att fortsätta att förhålla sig till det sk ”märket” för löneutvecklingen, eftersom nya kollektivavtal inte kommer att tecknas förrän det finns ett nytt avtal för anställda inom industrin.
Nyhet

Så ser vi på nuläget i avtalsrörelsen

Under veckan beslutade förbundsstyrelsen att Fackförbundet STs inställning är att årets avtalsförhandlingar bör skjutas upp. Här kan du läsa mer om hur vi ser på den kommande avtalsrörelsen.