Klapp på axeln

Känner du en facklig hjälte?

Alla kan bidra till ett starkare förbund. Därför inför ST nu priset årets värvare för att uppmärksamma våra fackliga hjältar. Känner du någon som genom sitt engagemang inspirerat många till att bli medlem i facket? Då kan du nominera hen till årets värvare!

Personen du nominerar är någon som inspirerar och motiverar andra att att gå med i Fackförbundet ST. Det kan till exempel vara någon som går före när det gäller att skapa en kultur med ett starkt fack på arbetsplatsen och i orgnisationen.

Med andra ord en person som genom sitt engagemang och sin uthållighet verkar för att er klubb, sektion eller avdelning blivit fler medlemmar och därför fått större möjlighet att påverka på er arbetsplats.

Både förtroendevalda och medlemmar i Fackförbundet ST kan nomineras. Vinnaren kommer presenteras och få sitt pris på förbundets stämma i maj.

Så gör du för att nominera

Skicka in namn, efternamn och arbetsplats på personen du vill nominera samt en motivering till varva@st.org. Sista dagen för nominering är den 19 april och vinnaren kommer meddelas personligen den 24 april.

Vinnaren kommer att få motta sitt pris den 22 maj på STs förbundsstämma. ST bjuder på resa, kost och logi.