Innehållsförteckning till paketet, Avtal 2020 - Avancerat

Detta paket vänder sig till dig som är kanslianställd eller förtroendevald ordförande. Detta underlag kan ses som ett stöd till dig, i samtal med din avdelning/sektion kring det nya kollektivavtalet som tecknades den 1 december 2020.

Ditt nya kollektivavtal - Förhandlingsresultat

Powerpoint-presentationen

Presentationen innehåller underlag kring processen runt avtalsrörelsen, hur medlemmar varit med och påverkat, information kring nya löner/avtalsinnehåll, vad som händer nu samt kampanjinformation.  

Se presentationen

Längs ned på den här sidan hittar du presentationen bifogad som PDF-fil för att förenkla utskick till deltagare (alla dokument går för övrigt att ladda ner som PDF-filer). 

Talarmanus

Detta underlag innehåller talarmanus till powerpointpresentationen. Underlaget innehåller också instruktioner och tips kring hur vissa av bilderna i powerpointpresentationen skall presenteras eller fyllas i.  

Se underlaget

FAQ – Avtal 2020

Här hittar du en PDF-fil med mer information kring de olika delarna i det nya avtalet. 

Läs FAQ

Fackförbundet ST:s avtal med AgV

Våra förhandlingsvinster

Här får du en PDF-fil som synliggör vinsterna i årets förhandling. Den kan sättas upp fysiskt på arbetsplatsen eller skickas ut till medlemmar digitalt.  

Se vinsterna

AgV:s förslag som vi har stoppat

Här får du en PDF-fil som synliggör vilka delar av förhandlingen som inte blev av. Vilka delar som Arbetsgivarverket (AgV) inte fått igenom i årets förhandlingar. Den används som underlag för att kunna tydliggöra hur avtalsförhandlingarna har gått. Den kan sättas upp fysiskt på arbetsplatsen eller skickas ut till medlemmar digitalt. 

Se de stoppade arbetsgivarförslagen

RALS 2020 - 2023

Här får du en PDF-fil som innehåller det statliga löneavtalet, med råd, som gäller fram till den 1 oktober 2023. Avtalet heter RALS 2020 - 2023 (Ramavtal löner staten 2020 – 2023).

Syftet har varit att tydliggöra och på så sätt underlätta det lokala arbetet. Redan till RALS 2012 togs det fram partsgemensamma kommentarer mellan OFR/S,P,O och Arbetsgivar­verket. Kommentarerna är inte heltäckande utan har varit ett sätt för parterna att markera sådant som vi tycker är särskilt viktigt.

Läs det statliga löneavtalet

Kampanj - Värva en kollega.

Kampanjmaterial finns att beställa via ST butiken. Kan skickas ut digitalt eller fysiskt.  

Kampanjen "Värva en kollega" innebär att de som värvar en kollega under perioden 1 december till och med 28 februari får ett presentkort till ett värde av 100 kronor. Även den som blir värvad får ett presentkort.