Ska staten finnas i hela landet?

Ska staten finnas i hela landet? Eller utsätter staten glesbygden för brain drain? Sviker staten glesbygden?

Vår rapport visar att nästan 27 procent av jobben vid de statliga myndigheterna har försvunnit i glesbygden under en tioårsperiod. I de svenska stödområdena, som är särskilt utsatta, har nästan 2 500 statliga myndighetsjobb försvunnit under samma period. Vi frågar oss om det är en särskilt klok politik att staten först drar tillbaka sin närvaro så att jobb förvinner i områden som sedan får söka ekonomiskt stöd bland från olika institutioner för sin arbetsmarknad och samhälleliga service.

ST menar att det måste finnas ett politiskt ansvar på högsta politiska nivå för att det ska finnas en grundläggande statlig service i hela landet. Det krävs ett sammanhållet politiskt ansvar för att se till att de statliga myndigheterna får tillräckliga resurser för att kunna utföra sitt uppdrag och det behövs en starkare politisk styrning av hur samarbetet mellan myndigheterna kan utvecklas.

I den här rapporten ”Ska staten finnas i hela landet?” presenterar vi ett antal slutsatser om vad som har hänt med den statliga närvaron under en tioårsperiod 2004-2013, en period där Sverige har styrts av en socialdemokratisk regering och därefter en borgerlig alliansregering. I slutet av rapporten finns ett antal ST-förslag på åtgärder som alla bidrar till att skapa en svensk statsförvaltning i världsklass.