Satsa på infrastrukturen

Infrastrukturens betydelse för samhällsutvecklingen. STs Rapport visar att infrastruktur är ett område där det offentliga måste ta ett betydande ekonomiskt och organisatoriskt ansvar.

Fackförbundet ST har med hjälp av WSP Analys & Strategi tagit fram en rapport om infrastrukturinvesteringarna ur såväl ett historiskt som omvärldsperspektiv. Vad är infrastrukturens betydelse för jobb tillväxt och varför kan det vara klokt att öka investeringarna?

Rapporten visar tydligt att infrastruktur är ett område där det offentliga måste ta ett betydande ekonomiskt och organisatoriskt ansvar. Och att investeringar i infrastruktur har en nyckelroll för den ekonomiska utvecklingen.