Våra dataskyddsombud

Vi har utsett flera dataskyddsombud (DSO) eftersom vi hantera känsliga personuppgifter i vår verksamhet.

Dataskyddsombudet ska övervaka att vi följer dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att:

  • Samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter
  • Kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument
  • Informera och ge råd inom organisationen

Dataskyddsombudet ska också

  • Ge råd om konsekvensbedömningar
  • Vara kontaktperson för Integritetsskyddsmyndigheten
  • Vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen
  • Samarbeta med Integritetsskyddsmyndigheten, till exempel vid inspektioner.

Våra dataskyddsombud heter Therése Alsing och Henrik Björnklint. Du når dem via e-post: dataskyddsombud@tco.se.