STs dataskyddsombud

Då det ingår i STs kärnverksamhet att hantera känsliga personuppgifter ska förbundet utse ett så kallat dataskyddsombud (DSO).

Dataskyddsombudet ska övervaka att ST följer dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att

  • Samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter
  • Kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument
  • Informera och ge råd inom organisationen.

Dataskyddsombudet ska också

  • Ge råd om konsekvensbedömningar
  • Vara kontaktperson för Datainspektionen
  • Vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen
  • Samarbeta med Datainspektionen, till exempel vid inspektioner.

STs dataskyddsombud heter Therése Alsing och Henrik Björnklint. Du når dem via e-post: dataskyddsombud@tco.se.