Dessa delar vi information med

Vi har informationsutbyte med andra organisationer i de fall det krävs för att fullfölja uppdraget så som det beskrivs i stadgar och kollektivavtal.  

Vilka vi kan komma att dela information om dig med:

  • Försäkringsbolag – vi delar dina uppgifter med försäkringsbolag för att de ska kunna tillhandahålla förmånliga medlemsförsäkringar.   
  • Banker – vi delar dina uppgifter med banker i samband med utbetalningar samt utskick av e-fakturor och betalning med autogiro.  
  • Arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer – vi kan komma att dela dina uppgifter med arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer inför lönerevision för att säkerställa att din rätt till lönerevision enligt relevant kollektivavtal uppfylls eller om det skulle uppstå en konflikt med din arbetsgivare.  
  • Tryckeri och postombud – vi delar dina uppgifter med tryckeri och postombud för att säkerställa att relevant information från ST når dig.  
  • Leverantörer av it-system och -tjänster – vi kan komma att dela dina uppgifter med leverantörer som tillhandahåller it-stöd åt oss. Kopior görs av databaser där dina personuppgifter kan förekomma i syfte att säkra systemens motståndskraft. 
  • Leverantörer av tjänster till medlemmar och förtroendevalda – vi kan komma att dela information om dig med leverantörer av tjänster till medlemmar och förtroendevalda för att du ska erhålla de tjänster du har rätt till som medlem.  
  • Myndigheter – vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom Skatteverket om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. 
  • Molnlösningar som använder servrar utanför EU & EES – ST använder inte it-tjänster som lagrar data utanför EU och EES.