Union to Union

TCO, LO och Sacos gemensamma biståndsorganisation heter Union to Union. Det är en ideell förening som arbetar för demokrati, en rättvis fördelning av resurser och hållbar utveckling.

Union to Union samarbetar med fackliga organisationer över hela världen för att sprida kunskap om mänskliga rättigheter och styrkan i att organisera sig fackligt. I Sverige jobbar föreningen med att skapa medvetenhet om globala arbetsmarknadsfrågor, det fackliga utvecklingssamarbetet och vilken av bra arbetsvillkor i alla världens länder.

Läs mer på Union to Unions hemsida