UNI Global Union

UNI är det globala facket för kunskaps- och tjänstesektorn. Där representeras ST genom våra medlemmar inom Posten och Riksbanken.

Inom UNI arbetar ST med globala ramavtal för att få inflytande och rättvisa villkor för anställda i multinationella företag.

Läs mer på UNIs hemsida