TCO Tjänstemännens centralorganisation

TCO är en centralorganisation för 13 olika fackförbund i Sverige. Fackförbundet ST ingår i TCO. TCOs uppgift är bland annat att värna om de fackliga fri- och rättigheterna och företräda medlemsförbunden i det internationella fackliga arbetet.

Beslut som rör svenska arbetstagare tas allt oftare i utlandet, inom EU eller av företagsledningar i multinationella bolag. Därför engagerar sig TCO i Europasamarbetet och i det fackliga globala arbetet.

Läs mer på TCOs hemsida