Rena kläder

Rena kläder är ett nätverk som arbetar för bättre arbetsvillkor för de som tillverkar våra kläder, skor och textilier.

STs engagemang utgår från att arbetstagare ska ha rätt att gå samman i fackföreningar eftersom facklig organisering och kollektivavtal bidrar till anständiga arbetsvillkor.

Läs mer på rena kläders hemsida