Public Service International

Public Service International (PSI) är det globala facket för offentliga tjänster. Förbundet omfattar anställda som arbetar för statliga, regionala eller kommunala myndigheter och företag vars uppgift är att erbjuda allmänheten tjänster.

Inom PSI deltar ST i arbete kring att värna offentliga tjänster av god kvalité, reformer och förbättringar av offentlig sektor, offentlig upphandling och lokalt inflytande.

Läs mer på PSIs hemsida