Tydligare roll för ökad tillit

På statligt uppdrag

Att arbeta i statlig verksamhet är att arbeta på medborgarnas uppdrag. Det innebär att utöver sina ordinarie uppgifter har en statlig tjänsteman som uppgift att upprätthålla och värna demokratin. Därför har anställda på statliga myndigheter särskilda rättigheter och skyldigheter som har tillkommit för att försvara medborgarnas rättigheter och det demokratiska systemet.

I denna rapport har vi sammanfattat de viktigaste frågorna för en öppen och rättssäker förvaltning. Vi har också tagit fram ett antal förslag som vi tror kan bidra till en tydligare roll för tjänstemän på statligt uppdrag och stärka medborgarnas tillit till den statliga verksamheten.

Utöver sin profession ska tjänstemän på statligt uppdrag arbeta enligt den statliga värdegrunden, upprätthålla öppenhet, rättssäkerhet och effektivitet. Fackförbundet ST anser att det finns brister i förutsättningarna för dessa principers efterlevnad. På vissa håll saknas lagstiftning, på andra finns inte resurser och generellt får anställda på statligt uppdrag för lite information om de specifika förutsättningar som gäller i staten.

Vi menar att en tydligare koppling till statsförvaltningens grundläggande principer skulle vara till nytta för både den anställde och medborgaren. I denna rapport har vi sammanfattat de viktigaste frågorna för en öppen och rättssäker förvaltning. Vi har också tagit fram ett antal förslag som vi tror kan bidra till en tydligare roll för tjänstemän på statligt uppdrag och stärka medborgarnas tillit till den statliga verksamheten.

  • Inför en obligatorisk statstjänstemannautbildning. Nyanställda i staten ska få en utbildning om de särskilda förutsättningar som gäller för de som arbetar på medborgarnas uppdrag. En påbyggnadsutbildning för de som varit anställda några år och en särskild utbildning för chefer ska också finnas.
  • Att arbeta på statligt uppdrag ställer högre krav än i andra branscher och ansvaret för att fatta rätt beslut kan vara högt. Därför krävs det goda villkor och förutsättningar för anställda i staten.
  • Fler fasta tjänster. Nästan var fjärde som arbetar inom staten är visstidsanställd. Det skapar osäkerhet för att uttrycka sin mening. Fasta anställningar ska vara norm för arbetsuppgifter som är permanenta.
  • Stärkt meddelarskydd. Alla som arbetar i en skattefinansierad verksamhet ska kunna larma om brister i verksamheten utan att riskera repressalier. ST kräver en utökad lagstiftning så att också anställda i statliga bolag omfattas av meddelarskydd
  • Myndighetsutövning får bara göras av fast anställd personal och ska inte läggas ut på inhyrd personal eller privata utförare.
Elin Moberg

Elin Moberg

Utredare
Debatt
Statstjänstemanna-utbildning

Statstjänstemanna-utbildning

Alla statligt anställda ska få en utbildning i statstjänstemannarollen, skriver Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST, i en artikel i Dagens Nyheter.