Framtidsjobb i staten: Regionala rapporter

Här har vi brutit ner resultatet från vår rapport "Framtidsjobb i staten" på regional nivå.

Framtidsjobb i staten 2013-2018

Följande rapporter består av nedbrytningar ur rapporten "Framtidsjobb i staten 2013-2018".

Framtidsjobb i Jämtland

Om rekryteringsbehov på statliga arbetsplatser i Jämtland fram till 2018

Framtidsjobb i Jämtland visar att yrken som efterfrågas är psykologer och beteendevetare, specialister och IT-experter, jurister, kvalificerade handläggare, samhällsplanerare och ingenjörer.

Men det finns risk för att delar av jobben flyttas till storstäderna där behovet av nyrekrytering är som störst. Nästan 750 jobbchanser riskerar att förloras om inte de statliga arbetsgivarna i Jämtland förmår att konkurrera om arbetskraften.

Framtidsjobb i Västerbotten

Om rekryteringsbehov på statliga arbetsplatser i Västerbotten fram till 2018.

I den här rapporten ”Framtidsjobb i Västerbotten” har vi brutit ner de nationella resultaten och gjort en prognos för Västerbotten. För att få ytterligare en bild av hur rekryteringsbehovet kan tänkas se ut inom länet har vi även ställt ett antal frågor till ett HR-ansvariga vid statliga arbetsplatser i Västerbotten. Här redovisar vi en sammanfattning av resultatet:

Vår prognos visar att det uppskattningsvis kan skapas nästan 5 000 jobbchanser i Västerbotten under tidsperioden men att delar av dessa kan hamna i storstadsregionerna där behovet av nyrekrytering är hela 43 procent.

Framtidsjobb i Norrbotten 

På vilket sätt kan staten bidra till nya arbetstillfällen i Norrbotten de närmaste åren? I denna rapport presenteras en prognos för hur många jobbchanser som skapas inom statlig sektor de närmaste fem åren, samt inom vilka yrken. Dessutom presenteras förslag på åtgärder för att trygga dessa arbetstillfällen.

Denna rapport är en nedbrytning av rapporten "Framtidsjobb i staten 2013-2018".

 

Framtidsjobb i Östergötland

STs prognos visar att det kan skapas över 5 000 statliga jobb i Östergötland fram till 2018. De statliga jobbchanserna är en följd att stora pensionsavgångar, normal jobbrotation – att anställda byter jobb och att de statliga arbetsplatserna får förändrade uppgifter efter politiska beslut.

Framtidsjobb i Östergötland visar att yrken som efterfrågas är:

  • Beteendevetare
  • Specialister och IT-experter
  • Jurister
  • Kvalificerade handläggare
  • Samhällsplanerare
  • Ingenjörer

 

Framtidsjobb i staten 2011-2016

Följande rapporter består av nedbrytningar ur rapporten "Framtidsjobb i staten 2013-2018".

Dalarna

Uppskattningsvis 2 750 jobbchanser kommer att skapas inom statlig sektor i Dalarna de närmaste fem åren. Men jobben flyttar från Dalarna om inte riksdag och regering agerar.

Gävleborg

Uppskattningsvis 2 900 jobbchanser kommer att skapas inom statlig sektor i Gävleborgs län de närmaste fem åren

Göteborg

Framtiden ljus för unga i staten: De närmaste fem åren kommer 16 300 nya jobbchanser skapas i Västra Götaland.

Jämtland

1 900 jobbchanser inom statlig sektor i Jämtland de närmaste fem åren. Men jobben flyttar från Jämtland om inte riksdag och regering agerar.

Jönköping

De närmaste fem åren kan 3 000 jobbchanser skapas inom statlig sektor i Jönköpings län. Men jobben flyttar från Jönköping om inte riksdag och regering agerar

Malmö/Skåne

13 200 jobbchanser de närmaste fem åren: Flest jobbchanser uppstår i Malmö, dit alltfler arbetsgivare vill koncentrera jobben. Hela 7 000 av samtliga jobbchanser kan komma att uppstå i Malmö under femårsperioden. Resterande 6 200 jobbchanser uppstår i andra delar av Skåne, framför allt i mellanstora städer.

Stockholm

Snart får 40 000 nytt jobb: Minst 40 000 kommer att nyanställas inom statlig sektor de fem närmsta åren.

Södermanland

Uppskattningsvis 2 300 jobbchanser kommer att skapas inom statlig sektor i Sörmland de närmaste fem åren.

Uppsala

Uppskattningsvis 7 500 jobbchanser kommer att skapas inom statlig sektor i Uppsala län de närmaste fem åren. Flest jobbchanser (6 600 jobbchanser) uppstår i Uppsala stad

Värmland

2 700 jobbchanser kommer att skapas inom statlig sektor i Värmland de närmaste fem åren. Jobben flyttar dock från Värmland om inte riksdag och regering agerar.

Örebro

Uppskattningsvis 3 700 jobbchanser kommer att skapas inom statlig sektor i Örebro de närmaste fem åren.

Östergötland

Uppskattningsvis 6 600 jobbchanser kommer att skapas inom statlig sektor i Östergötland de närmaste fem åren. Flest jobbchanser uppstår i Linköping och Norrköping,

dit alltfler arbetsgivare vill koncentrera jobben. Hela 3 700 av samtliga jobbchanser kan komma att uppstå i Linköping under femårsperioden. På motsvarande sätt kan 2 600 av samtliga jobbchanser komma att uppstå i Norrköping under perioden. Resterande 350 jobbchanser uppstår i andra delar av länet.