Framtidsjobb i staten 2013

Det kommer finnas många chanser till jobb inom det statliga området inom de närmaste fem åren. Närmare bestämt 160.000 nya möjligheter.

Arbetsmarknaden förändras snabbt och staten är en av de mest dynamiska sektorerna. Syftet med denna rapport är att göra en prognos över rekryteringsbehovet de närmaste fem åren inom statlig sektor. Rapporten bygger på en enkät som skickats ut till rekryteringsansvariga på myndigheter, universitet/högskolor samt statliga bolag.