Ett möte

STs regionala verksamhet

Fackförbundet ST bedriver också regional verksamhet. Tanken är, i korthet, att bygga lokala nätverk som kan vara en arena för erfarenhetsutbyte mellan förtroendevalda över avdelnings- och klubbgränser.

Syftet med regional samverkan är att det ska tillföra värde för det lokala fackliga uppdraget. Genom samplanering och samutnyttjande av gemensamma resurser ska det fackliga arbetet på arbetsplatsen stärkas och medlemmarnas behov av facklig information tillgodoses. 

Verksamheten inom ramen för regional samverkan utgår från behov och det fackliga uppdraget lokalt, med utgångspunkt från de beslut om prioriteringar och mål kongressen fastställt för verksamheten i hela förbundet. 

Regional samverkan ska: 

  • Främja bildandet av lokala nätverk och vara en arena för erfarenhetsutbyte/utbildning mellan förtroendevalda över avdelning/sektion/klubbgränserna inom regionen. 
  • Bedriva en verksamhet för medlemmarna utifrån ST-kongressens och förbundsstyrelsens prioriteringar. Dessa är: förhandlingsstyrka, hållbart arbetsliv, värvning och facklig styrka. 
  • Arbeta för att påverka regionala beslutsfattare och/eller riksdagspolitiker i regionen. 
  • Utse STs representation i TCO-råd eller motsvarande organ. 
  • Den regionala nivån ska bidra till sammanhållningen i förbundet. 

Regionkonferenser

Fackförbundet ST genomför årligen under april månad regionkonferenser på flera orter runt om i landet. Vid dessa väljs ledamöterna till de fyra regionala råden ca 50 fackliga ledare på lika många orter.

Regionala råden  bildar opinion, träffar politiker, bedriver regional kongressbeslutad verksamhet. De leder olika evenemang för medlemmarna och ibland även publika aktiviteter som 8 mars, Pride och arbetsmiljöveckan.

Regionala råden planerar och genomför också inspirationsseminarier och behovsanpassade utbildningar. Strävan är också att bygga lokala nätverk som kan vara en arena för erfarenhetsutbyte mellan förtroendevalda över avdelnings- och klubbgränser inom regionen. Den regionala nivån ska bidra till sammanhållningen i förbundet.

Länet är grunden

Regionkonferensen är grunden och den organisatoriska plattformen för regional samverkan. Vid regionkonferenser deltar samtliga avdelningar/deras lokala organ inom regionkonferensens geografiska område. Länen är utgångspunkten för indelning av regionkonferenser.

Dagens regionindelning är och regionråden består av;

Nord

  • Västerbottens-, Norrbottens-, Gävleborgs-, Västernorrlands-  och Jämtlands län

Kaija Lehtomäki, ST inom Polisen
Oskar Norrgrann, ST inom Länsstyrelsen
Roland Persson, ST inom Universitet och högskolor/Mittuniversitetet
Ove Andersson, ST inom Universitet och högskolor/Umeå universitet
Ashkan Ekhtiari, ST inom Institutet för rymdfysik
Eva Taavo, ST inom Försäkringskassan

Väst

  • Dalarnas -, Hallands-, Västra Götalands-, Värmlands-, Örebro-,  och Västmanlands län

Mats Blomberg, ST inom Länsstyrelsen
Jonas Styrman, ST inom Arbetsförmedlingen
Berit Kessler, ST inom Universitet och högskolor/Karlstads universitet
Tommy Sjöstrand, ST inom Polisen
Johan Eklund, ST inom Arbetsförmedlingen - Falun
Stefan Bratt, ST inom Trafikverket - Borlänge
Ann-Britt Björk, ST Inom Skatteverket
Solveig Persson, ST inom Universitet och högskolor - Göteborgs Universitet
Lena Söderberg, ST inom Försäkringskassan - Västerås
Tina Nordqvist, ST inom Arbetsförmedlingen
Charlotte Bergström, ST inom Arbetsförmedlingen
Ann-Marie Gert, ST inom Skatteverket
Nils Owe Nilsson, ST inom Skatteverket
Josefin Eriksson, ST inom CSN
Linnea Hjelm, ST inom Polisen

Syd

  • Södermanlands-, Östergötlands-, Jönköpings-, Kronobergs-, Kalmar-, Blekinge-, och Skåne län.

Amina Sikiric, ST inom Skatteverket - Mittregionen Linköping
Anna Ahnlund, ST inom Migrationsverket
Carina Berg Dennevi, ST inom Skatteverket - KMA, Nyköping
Johanna Ryderling, ST inom Försäkringskassan - sektion 12
Carina Karlsson, ST inom Jordbruksverket
Jan Henriksson, ST inom Försäkringskassan
Håkan Karlsson, ST inom SiS - Långanäs
Patricia Hertz, ST inom Kriminalvården - Ystad
Jonny Ählström, ST inom Univesitets- och Högskoleområdet
Ann-Louise Ronnysdotter, ST inom kriminalvården - Helsingborg
Lena Säveland, ST inom CSN
Thamas Nemeth, ST inom Swedavia - Malmö Airport
Pia Andersson, ST inom Skatteverket - Västregionen, Jpk, Vetlanda, Värnamo

Öst

  • Gotlands-, Stockholms-,  och Uppsala län

Linda Nygren, ST inom SiS - Öst
Stefan Johansson, ST inom Arbetsförmedlingen - Stockholm-Gotland/Globen
Zenita Eriksson, ST inom Kriminalvården - Norrtälje
Linda Ivung, ST inom Migrationsverket - Sektion Stockholm-Gotland
Cecilia Carlberg, ST inom Polisen - Sektion Stockholm Nord
Magnus Anå, Karolinska Institutet
Behzad Barkhodaee, ST inom Försäkringskassan
Percy Forsgren, ST inom Postnord
Stefano Giangiacomo, ST inom Spårtrafiken - MTR
Jenny Jansson, ST inom Läkemedelsverket
Dorota Jensen, ST inom Trafikverket
Robert Lang, ST inom Kultursektorn - Raä
Sahhar Saremi, ST inom Polisen

Vad händer hos dig!

De flesta aktiviteter och evenemang hittar du på vår sida om just STs utbildningar och evenemang.

Här kan du anmäla dig till biokvällar i  Östersund ,Härnösand, Visby, Sundsvall eller Gävle. Funderar du på om vi verkligen behöver ha kul på jobbet så kan du träffa Karin Adelsköld på sju olika orter under hösten för att dryfta frågan Är du intresserad av kvinnoforskning och beteende så anordnas ett heldagsseminarium om detta i Stockholm i oktober, och mycket mer.

Tid, plats, beskrivning och anmälan hittar du på

Hitta utbildning och evenemang     

Ideer och förslag

Har du ideer och förslag på aktiviteter på din ort - skicka då in dessa med hjälp av e-posten nedan. Skriv ditt namn, din ort, din arbetsplats och vilken aktivitet du föreslår.

malmo@st.org

Handbok

Här nedan finns också en handbok att arbeta i nätverk att ladda hem. Vi hoppas att handbokens råd underlättar jobbet i den regionala verksamheten.

Mikael Sjöberg

Mikael Sjöberg

Chef regional samverkan
040-664 23 65