Ett möte

STs regionala verksamhet

Fackförbundet ST bedriver också regional verksamhet. Tanken är, i korthet, att bygga lokala nätverk som kan vara en arena för erfarenhetsutbyte mellan förtroendevalda över avdelnings- och klubbgränser.

Syftet med regional samverkan är att det ska tillföra värde för det lokala fackliga uppdraget. Genom samplanering och samutnyttjande av gemensamma resurser ska det fackliga arbetet på arbetsplatsen stärkas och medlemmarnas behov av facklig information tillgodoses. 

Verksamheten inom ramen för regional samverkan utgår från behov och det fackliga uppdraget lokalt, med utgångspunkt från de beslut om prioriteringar och mål kongressen fastställt för verksamheten i hela förbundet. 

Regional samverkan ska: 

  • Främja bildandet av lokala nätverk och vara en arena för erfarenhetsutbyte/utbildning mellan förtroendevalda över avdelning/sektion/klubbgränserna inom regionen. 
  • Bedriva en verksamhet för medlemmarna utifrån ST-kongressens och förbundsstyrelsens prioriteringar. Dessa är: förhandlingsstyrka, hållbart arbetsliv, värvning och facklig styrka. 
  • Arbeta för att påverka regionala beslutsfattare och/eller riksdagspolitiker i regionen. 
  • Utse STs representation i TCO-råd eller motsvarande organ. 
  • Den regionala nivån ska bidra till sammanhållningen i förbundet. 

Regionkonferenser

Fackförbundet ST genomför årligen under april månad regionkonferenser på flera orter runt om i landet. Vid dessa väljs ledamöterna till de fyra regionala råden ca 50 fackliga ledare på lika många orter.

Regionala råden  bildar opinion, träffar politiker, bedriver regional kongressbeslutad verksamhet. De leder olika evenemang för medlemmarna och ibland även publika aktiviteter som 8 mars, Pride och arbetsmiljöveckan.

Regionala råden planerar och genomför också inspirationsseminarier och behovsanpassade utbildningar. Strävan är också att bygga lokala nätverk som kan vara en arena för erfarenhetsutbyte mellan förtroendevalda över avdelnings- och klubbgränser inom regionen. Den regionala nivån ska bidra till sammanhållningen i förbundet.

Länet är grunden

Regionkonferensen är grunden och den organisatoriska plattformen för regional samverkan. Vid regionkonferenser deltar samtliga avdelningar/deras lokala organ inom regionkonferensens geografiska område. Länen är utgångspunkten för indelning av regionkonferenser.

Dagens regionindelning är och regionråden består av;

Nord

  • Västerbottens-, Norrbottens-, Gävleborgs-, Västernorrlands-  och Jämtlands län

Kaija Lehtomäki, ST inom Polisen - Norrbotten
Oskar Norrgrann, ST inom Länsstyrelsen - Västernorrland
Sandra Lindholm, ST inom kriminalvården - Gävleborg
Ove Andersson, ST inom Universitet och högskoleområdet - Västerbotten
Caroline Bergström, ST Inom Skatteverket - Västerbotten
Line Larsson, ST inom Skatteverket - Jämtland
Sven-Gunnar Eriksson, ST inom Arbetsförmedlingen - Västernorrland
Kristofer Dahlgren, ST inom Pensionsmyndigheten - Gävleborg
Peter Myrasch Regnell, ST inom Polisen - Gävleborg
Liw Schönning-Myrberg, ST inom Arbetsförmedlingen - Gävleborg

Väst

  • Dalarnas -, Hallands-, Västra Götalands-, Värmlands-, Örebro-,  och Västmanlands län

Stefan Bratt, ST inom Trafikverket - Dalarna
Johan Eklund, ST inom Arbetsförmedlingen - Dalarna
Christoffer Mertens, ST inom Green Cargo - Dalarna
AnnBritt Björk, ST inom Skatteverket- Västra Götaland
Daniel Källström, ST inom Centrala studiestödsnämnden - Västra Götaland
Charlotte Bergström, ST inom Arbetsförmedlingen - Nordvästra Götaland
Mats Blomberg, ST inom Länsstyrelsen Halland - Halland
Lotta Björkdahl Andersson, ST inom Försäkringskassan - Västra Götaland
Solveig Persson, ST inom Universitet och högskoleområdet - Västra Götaland
Josefin Eriksson , ST Arbetsförmedlingen - Halland
Ann-Marie Gert, ST inom Skatteverket - Örebro
Åke Eriksson, ST inom Polisen - Örebro
Nils-Owe Nilsson, ST inom Skatteverket - Värmland
Linnéa Hjelm, ST inom Polisen - Västmanland
Niclas Bergius, ST inom Länsstyrelsen Västmanland- Västmanland
Ulrika Wahlbäck, ST inom Kriminalvården - Västmanland
Lena Söderberg, ST inom Skatteverket - Västmanland
Berit Kessler, ST inom Universitet och högskoleområdet - Värmlands län

Syd

  • Södermanlands-, Östergötlands-, Jönköpings-, Kronobergs-, Kalmar-, Blekinge-, och Skåne län.

Charlotte Vinros, ST inom Kriminalvården - Kalmar
Jan Henriksson, ST inom Försäkringskassan - Kalmar
Amina Sikiric, ST inom Skatteverket - Östergötland
Jenny Ählström, ST inom Universitet och högskoleområdet - Östergötland
Lena Säveland, ST inmom Centrala studiestödsnämden - Östergötland
Staffan Hederberg, ST inom Kriminalvården - Östergötland/Västervik
Håkan Karlsson, ST inom Statens institutionstyrelse - Jönköping
Pia Andersson, ST inom Skatteverket - Jönköping
Yvonne Lindeberg Emilsson, ST inom Pensionsmyndigheten - Kronoberg
Carina Berg Dennevi, ST inom Skatteverket - Södermanland
Sofia Hallgren Remnert, ST inom Länstyrelsen Södermanland - Södermanland
Ellinor Gårdeke, ST inom Polisen - Sördermanland
Anna Ahnlund, ST inom Migrationsverket- Skåne
Therés Henriksson, ST inom Försäkringskassan - Skåne
Ann-Louise Ronnysdotter, ST inom Kriminalvården - Skåne
Malin Andersson, ST inom Polisen - Blekinge

Öst

  • Gotlands-, Stockholms-,  och Uppsala län

Robert Lang, ST inom Riksantivakrieämbetet - Gotland
Kristina Varenblad Nordin, ST inom Försäkringskassan - Gotland
Behzad Barkhodaee, ST inom Försäkringskassan - Stockholm
Christer Gillberg, ST inom kriminalvården - Stockholm
Cecilia Carlberg, ST inom Polisen - Stockholm
Bodil Moberg, ST inom Karolinska instituet - Stockholm
Johan Boström, ST Inom Trafikverket - Stockholm
Linda Nygren, ST inom Statens institutionstyrelse - Stockholm
Linda Ivung, ST inom Migrationsverket - Stockholm
Stefano Giangiacomo, ST inom MTR - Stockholm
Sahhar Saremi, ST inom Polisen - Stockholm
Johan Gertz, ST inom Polisen - Uppsala
Jenny Jansson, ST inom Läkemedlesverket - Uppsala

Vad händer hos dig!

De flesta aktiviteter och evenemang hittar du på vår sida om just STs utbildningar och evenemang.

Här kan du anmäla dig till biokvällar i  Östersund ,Härnösand, Visby, Sundsvall eller Gävle. Funderar du på om vi verkligen behöver ha kul på jobbet så kan du träffa Karin Adelsköld på sju olika orter under hösten för att dryfta frågan Är du intresserad av kvinnoforskning och beteende så anordnas ett heldagsseminarium om detta i Stockholm i oktober, och mycket mer.

Tid, plats, beskrivning och anmälan hittar du på

Hitta utbildning och evenemang     

Ideer och förslag

Har du ideer och förslag på aktiviteter på din ort - skicka då in dessa med hjälp av e-posten nedan. Skriv ditt namn, din ort, din arbetsplats och vilken aktivitet du föreslår.

regional.samverkan@st.org

Handbok

Här nedan finns också en handbok att arbeta i nätverk att ladda hem. Vi hoppas att handbokens råd underlättar jobbet i den regionala verksamheten.

TCO-regioner

TCO-regionerna är TCO:s regionala verksamhet och är ett frivilligt samarbetsorgan mellan medlemsförbunden på regional och lokal nivå. ST har representation i de flesta TCO-regionerna.

TCO-regionerna finns över hela landet. Det är förbundsföreträdare som bildar dem och de kan omfatta en region, ett län, en eller flera kommuner. Regionerna själva, ibland i samverkan, avgör hur den regionala samordningen ska fungera.

De viktigaste uppgifterna är att arbeta med samhällsfrågor som är viktiga för orten eller regionen, och att samordna förbundens arbete i lokala och regionala organ.

Här kan du se vem som finns i vilken region:

Anna Ahnlund, ST inom Migrationsverket - Skåne
Ann-Louise Ronnysdotter, ST inom Kriminalvården - Skåne

Jan Henriksson, ST inom Försäkringskassan - Kalmar
Pontus Bergström, ST inom Universitet och högskoleområdet - Kalmar

Robert Lang, ST inom Riksantikvarieämbetet - Gotland
Kristina Varenblad Nordin - ST inom Försäkringskassan - Gotland

Cecilia Carlberg, ST inom Polisen - Stockholm
Stefano Giangiacomo, ST inom Spårtrafiken - Stockholm
Sahhar Saremi (ersättare), ST inom Polisen - Stockholm

Charlotte Bergström, ST ionom Arbetsförmedlingen - Västra Götaland
Daniel Källström, ST inom Försäkringskassan - Västra Götaland

Fredrik Bellino, ST inom Försäkringskassan - Skaraborg
Johan Almén, ST inom Försäkringskassan - Skaraborg

Liw Schönning-Myrberg, ST inom Arbetsförmedlingen - Gävleborgs län
Peter Myrasch Regnell, ST inom Polisen - Gävleborgs län

Stefan Bratt, ST inom Trafikverket - Dalarna
Johan Eklund, ST inom Arbetsförmedlingen - Dalarna

Lotta Klang, ST inom universitet- o högskola - Värmlands län
Nils-Owe Nilsson, ST inom Skatteverket - Värmlands län

Raage Haji, ST inom Arbetsförmedlingen - Mellersta Norrland
Daniel Granath, ST inom Statens tjänstepensionsverk - Mellersta Norrland

Åke Eriksson, ST inom Polisen - Örebro Län

Mikael Sjöberg

Mikael Sjöberg

Chef regional samverkan
040-664 23 65