Ett möte

STs regionala verksamhet

Fackförbundet ST bedriver också regional verksamhet. Tanken är, i korthet, att bygga lokala nätverk som kan vara en arena för erfarenhetsutbyte mellan förtroendevalda över avdelnings- och klubbgränser.

Syftet med regional samverkan är att det ska tillföra värde för det lokala fackliga uppdraget. Genom samplanering och samutnyttjande av gemensamma resurser ska det fackliga arbetet på arbetsplatsen stärkas och medlemmarnas behov av facklig information tillgodoses. 

Verksamheten inom ramen för regional samverkan utgår från behov och det fackliga uppdraget lokalt, med utgångspunkt från de beslut om prioriteringar och mål kongressen fastställt för verksamheten i hela förbundet. 

Regional samverkan ska: 

  • Främja bildandet av lokala nätverk och vara en arena för erfarenhetsutbyte/utbildning mellan förtroendevalda över avdelning/sektion/klubbgränserna inom regionen. 
  • Bedriva en verksamhet för medlemmarna utifrån ST-kongressens och förbundsstyrelsens prioriteringar. Dessa är: förhandlingsstyrka, hållbart arbetsliv, värvning och facklig styrka. 
  • Arbeta för att påverka regionala beslutsfattare och/eller riksdagspolitiker i regionen. 
  • Utse STs representation i TCO-råd eller motsvarande organ. 
  • Den regionala nivån ska bidra till sammanhållningen i förbundet. 

Regionkonferenser

Fackförbundet ST genomför årligen under april månad regionkonferenser på flera orter runt om i landet. Vid dessa väljs ledamöterna till de fyra regionala råden ca 50 fackliga ledare på lika många orter.

Regionala råden  bildar opinion, träffar politiker, bedriver regional kongressbeslutad verksamhet. De leder olika evenemang för medlemmarna och ibland även publika aktiviteter som 8 mars, Pride och arbetsmiljöveckan.

Regionala råden planerar och genomför också inspirationsseminarier och behovsanpassade utbildningar. Strävan är också att bygga lokala nätverk som kan vara en arena för erfarenhetsutbyte mellan förtroendevalda över avdelnings- och klubbgränser inom regionen. Den regionala nivån ska bidra till sammanhållningen i förbundet.

Länet är grunden

Regionkonferensen är grunden och den organisatoriska plattformen för regional samverkan. Vid regionkonferenser deltar samtliga avdelningar/deras lokala organ inom regionkonferensens geografiska område. Länen är utgångspunkten för indelning av regionkonferenser.

Dagens regionindelning är och regionråden består av:

Syd

  • Södermanlands-, Östergötlands-, Jönköpings-, Kronobergs-, Kalmar-, Blekinge-, och Skåne län.

Charlotte Vinros, ST inom Kriminalvården, Kalmar
Jan Henriksson, ST inom Försäkringskassan, Kalmar
Jenny Ählström, ST inom Universitet och högskoleområdet, Östergötland
Lena Säveland, ST inom Centrala studiestödsnämnden, Östergötland
Staffan Hederberg, ST inom Kriminalvården, Östergötland/Västervik
Ola Depui, ST inom Sveriges Domstolar, Jönköping
Pia Andersson, ST inom Skatteverket, Jönköping
Yvonne Lindeberg Emilsson, ST inom Pensionsmyndigheten, Kronoberg
Carina Berg Dennevi, ST inom Skatteverket, Södermanland
Anna Ahnlund, ST inom Migrationsverket, Skåne
Jessica Saverstam, ST inom Migrationsverket, Östergötland
Cecilia Hyberg, ST inom Statens institutionsstyrelse, Skåne

Väst

  • Dalarnas -, Hallands-, Västra Götalands-, Värmlands-, Örebro-,  och Västmanlands län

Stefan Bratt, ST inom Trafikverket, Dalarna
Johan Eklund, ST inom Arbetsförmedlingen, Dalarna
Christoffer Mertens-ord, ST inom Green Cargo, Dalarna
Daniel Källström, ST inom Försäkringskassan, Västra Götaland
Marita Lantto, ST inom Försäkringskassan, Västra Götaland
Janni Usic, ST inom Migrationsverket, Västra Götaland
Solveig Persson, ST inom Universitet och högskoleområdet, Västra Götaland
Berit Kessler, ST inom Universitet och högskoleområdet, Värmland
Linda Nilsson, ST inom Arbetsförmedlingen, Värmland
Charlotte Bergström, ST inom Arbetsförmedlingen, Nordvästra Götaland
Mats Blomberg, ST inom Länsstyrelsen Halland, Halland
Lotta Björkdahl Andersson, ST inom Arbetsförmedlingen, Halland
Åke Eriksson, ST inom Polisen, Örebro
Tina Nordqvist, ST inom Arbetsförmedlingen, Örebro
Nils-Owe Nilsson, ST inom Skatteverket, Värmland
Linnéa Hjelm, ST inom Polisen, Västmanland
Jenna Pajakoski, ST inom Försäkringskassan, Västmanland
Ulrika Wahlbäck, ST inom Kriminalvården, Västmanland

Öst

  • Gotlands-, Stockholms-,  och Uppsala län

Robert Lang, ST inom Riksantikvarieämbetet, Gotland
Kristina Varenblad Nordin, ST inom Försäkringskassan, Gotland
Behzad Barkhodaee, ST inom Försäkringskassan, Stockholm
Chatarina Svedhult, ST inom Skatteverket, Stockholm
Patrik Fällman, ST inom Sis, Stockholm
Cecilia Carlberg, ST inom Polisen, Stockholm
Bodil Moberg, ST inom Karolinska institutet, Stockholm
Johan Boström, ST Inom Trafikverket, Stockholm
Johan Gertz, ST inom Polisen, Uppsala
Jenny Jansson, ST inom Läkemedelsverket, Uppsala

Nord

  • Västerbottens-, Norrbottens-, Gävleborgs-, Västernorrlands-  och Jämtlands län

Kaija Lehtomäki, ST inom Polisen, Norrbotten
Tina Palovaara, ST inom CSN, Norrbotten
Oskar Norrgrann, ST inom Länsstyrelsen, Västernorrland
Roland Persson, ST inom Mittuniversitetet, Östersund
Caroline Bergström, ST Inom Skatteverket, Västerbotten
Sven-Gunnar Eriksson, ST inom Arbetsförmedlingen, Västernorrland
Kristofer Dahlgren, ST inom Pensionsmyndigheten, Gävleborg
Andreas Lind, ST inom Universitet och högskoleområdet   
Liw Schönning-Myrberg, ST inom Arbetsförmedlingen, Gävleborg

Vad händer hos dig!

De flesta aktiviteter och evenemang hittar du på vår sida om just STs utbildningar och evenemang.

Här kan du anmäla dig till biokvällar i  Östersund ,Härnösand, Visby, Sundsvall eller Gävle. Funderar du på om vi verkligen behöver ha kul på jobbet så kan du träffa Karin Adelsköld på sju olika orter under hösten för att dryfta frågan Är du intresserad av kvinnoforskning och beteende så anordnas ett heldagsseminarium om detta i Stockholm i oktober, och mycket mer.

Tid, plats, beskrivning och anmälan hittar du på

Hitta utbildning och evenemang     

Ideer och förslag

Har du ideer och förslag på aktiviteter på din ort - skicka då in dessa med hjälp av e-posten nedan. Skriv ditt namn, din ort, din arbetsplats och vilken aktivitet du föreslår.

regional.samverkan@st.org

Handbok

Här nedan finns också en handbok att arbeta i nätverk att ladda hem. Vi hoppas att handbokens råd underlättar jobbet i den regionala verksamheten.

TCO-regioner

TCO-regionerna är TCO:s regionala verksamhet och är ett frivilligt samarbetsorgan mellan medlemsförbunden på regional och lokal nivå. ST har representation i de flesta TCO-regionerna.

TCO-regionerna finns över hela landet. Det är förbundsföreträdare som bildar dem och de kan omfatta en region, ett län, en eller flera kommuner. Regionerna själva, ibland i samverkan, avgör hur den regionala samordningen ska fungera.

De viktigaste uppgifterna är att arbeta med samhällsfrågor som är viktiga för orten eller regionen, och att samordna förbundens arbete i lokala och regionala organ.

Här kan du se vem som finns i vilken region:

Anna Ahnlund, ST inom Migrationsverket, Skåne
Ann-Louise Ronnysdotter, ST inom Kriminalvården, Skåne

Jan Henriksson, ST inom Försäkringskassan, Kalmar

Patrik Sjöstedt, ST inom Försäkringskassan, Blekinge

Nina Wenegård, ST inom Polisen, Östergötland

Robert Lang, ST inom Riksantikvarieämbetet, Gotland
Kristina Varenblad Nordin, ST inom Försäkringskassan, Gotland

Cecilia Carlberg, ST inom Polisen, Stockholm
Stefano Giangiacomo, ST inom Spårtrafiken, Stockholm
Sahhar Saremi (ersättare), ST inom Polisen, Stockholm

Annika Berggren, ST inom Länsstyrelserna, Västra Götaland
Charlotte Bergström, ST inom Arbetsförmedlingen, Västra Götaland
Daniel Källström, ST inom Försäkringskassan, Västra Götaland

Fredrik Bellino, ST inom Försäkringskassan, Skaraborg
Johan Almén, ST inom Försäkringskassan, Skaraborg
Cajsa Pierrou (ersättare), ST inom Sveriges domstolar, Skaraborg

Mats Blomberg, ST inom Länsstyrelserna Halland, Halland
Anna Ahnlund, ST inom Migrationsverket, Halland

Monica Eriksson, ST inom Universitet och högskoleområdet, Värmland
Nils-Owe Nilsson, ST inom Skatteverket, Värmland

Stefan Bratt, ST inom Trafikverket, Dalarna
Johan Eklund, ST inom Arbetsförmedlingen, Dalarna

Tina Nordqvist, ST inom Arbetsförmedlingen, Örebro

Liw Schönning-Myrberg, ST inom Arbetsförmedlingen, Gävleborg
Kristofer Dahlgren, ST inom Pensionsmyndigheten, Gävleborg

Peter Myrasch Regnell (ersättare), ST inom Polisen, Gävleborg

Ronald Andersson, ST inom Trafikverket, Norrbotten
Patricia Lundbäck, ST inom Arbetsförmedlingen, Norrbotten
Daniel Granath, ST inom SPV, Mellersta Norrland

Café Världen / Café Europa

TCO Stockholm arrangerar temakvällar om internationella frågor, för medlemmar i TCO-förbunden, samt arbetsrättsseminarier för förtroendevalda. Följ länken så hittar du program och möjligheter att anmäla dig.

Cafe Världen

Mikael Sjöberg

Mikael Sjöberg

Chef regional samverkan
040-664 23 65