Ett möte

STs regionala verksamhet

Fackförbundet ST bedriver också regional verksamhet. Tanken är, i korthet, att bygga lokala nätverk som kan vara en arena för erfarenhetsutbyte mellan förtroendevalda över avdelnings- och klubbgränser.

Syftet med regional samverkan är att det ska tillföra värde för det lokala fackliga uppdraget. Genom samplanering och samutnyttjande av gemensamma resurser ska det fackliga arbetet på arbetsplatsen stärkas och medlemmarnas behov av facklig information tillgodoses. 

Verksamheten inom ramen för regional samverkan utgår från behov och det fackliga uppdraget lokalt, med utgångspunkt från de beslut om prioriteringar och mål kongressen fastställt för verksamheten i hela förbundet. 

Regional samverkan ska: 

  • Främja bildandet av lokala nätverk och vara en arena för erfarenhetsutbyte/utbildning mellan förtroendevalda över avdelning/sektion/klubbgränserna inom regionen. 
  • Bedriva en verksamhet för medlemmarna utifrån ST-kongressens och förbundsstyrelsens prioriteringar. Dessa är: förhandlingsstyrka, hållbart arbetsliv, värvning och facklig styrka. 
  • Arbeta för att påverka regionala beslutsfattare och/eller riksdagspolitiker i regionen. 
  • Utse STs representation i TCO-råd eller motsvarande organ. 
  • Den regionala nivån ska bidra till sammanhållningen i förbundet. 

Regionkonferenser

Fackförbundet ST genomför årligen under april månad regionkonferenser på flera orter runt om i landet. Vid dessa väljs ledamöterna till de fyra regionala råden ca 50 fackliga ledare på lika många orter.

Regionala råden  bildar opinion, träffar politiker, bedriver regional kongressbeslutad verksamhet. De leder olika evenemang för medlemmarna och ibland även publika aktiviteter som 8 mars, Pride och arbetsmiljöveckan.

Regionala råden planerar och genomför också inspirationsseminarier och behovsanpassade utbildningar. Strävan är också att bygga lokala nätverk som kan vara en arena för erfarenhetsutbyte mellan förtroendevalda över avdelnings- och klubbgränser inom regionen. Den regionala nivån ska bidra till sammanhållningen i förbundet.

Länet är grunden

Regionkonferensen är grunden och den organisatoriska plattformen för regional samverkan. Vid regionkonferenser deltar samtliga avdelningar/deras lokala organ inom regionkonferensens geografiska område. Länen är utgångspunkten för indelning av regionkonferenser.

Dagens regionindelning är och regionråden består av;

Nord

  • Västerbottens-, Norrbottens-, Gävleborgs-, Västernorrlands-  och Jämtlands län

Kaija Lehtomäki, ST inom Polisen
Oskar Norrgrann, ST inom Länsstyrelsen
Roland Persson, ST inom Universitet och högskolor/Mittuniversitetet
Ove Andersson, ST inom Universitet och högskolor/Umeå universitet
Ashkan Ekhtiari, ST inom Institutet för rymdfysik

Väst

  • Dalarnas -, Hallands-, Västra Götalands-, Värmlands-, Örebro-,  och Västmanlands län

Stefan Bratt, ST inom Trafikverket
Johan Eklund, ST inom Arbetsförmedlingen
Christoffer Mertens-ord, ST inom Green Cargo
Ann-Britt Björk, ST inom Skatteverket
Daniel Källström, ST inom Försäkringskassan
Solveig Persson, ST inom Universitet och högskoleområdet
Josefin Eriksson, ST inom Centrala studiestödsnämnden
Charlotte Bergström, ST inom Arbetsförmedlingen
Mats Blomberg, ST inom Länsstyrelsen
Lotta Björkdahl Andersson, ST inom Arbetsförmedlingen
Ann-Marie Gert, ST inom Skatteverket
Åke Eriksson, ST inom Polisen
Nils-Owe Nilsson, ST inom Skatteverket
Linnéa Hjelm, ST inom Polisen
Niclas Bergius, ST inom Länsstyrelsen
Lena Söderberg, ST inom Skatteverket
Ulrika Wahlbäck, ST inom Kriminalvården

Syd

  • Södermanlands-, Östergötlands-, Jönköpings-, Kronobergs-, Kalmar-, Blekinge-, och Skåne län.

Charlotte Vinros, ST inom Kriminalvården - Västervik/Kalmar
Jan Henriksson, ST inom Försäkringskassan - Kalmar
Amina Sikiric, ST inom Skatteverket - Linköping
Jenny Ählström, ST inom Universitet och högskoleområdet - Linköping
Leva Säveland, ST inom CSN – Linköping
Staffan Hederberg, ST inom Kriminalvården - Östergötland/Västervik
Håkan Karlsson, ST inom SiS - Jönköping
Pia Andersson, ST inom Skatteverket - Jönköping
Yvonne Lindeberg Emilsson, ST inom Pensionsmyndigheten - Kronoberg
Carina Berg Dennevi, ST inom Skatteverket - Södermanland
Sofia Hallgren Remnert, ST inom Länsstyrelserna - Södermanland
Ellinor Gårdeke, ST inom Polisen - Esklilstuna
Anna Ahnlund, ST inom Migrationsverket - Skåne
Patricia Hertz, ST inom Kriminalvården - Skåne
Therés Henriksson, ST inom Försäkringskassan - Skåne
Ann-Louise Ronnysdotter, ST inom Kriminalvården - Skåne
Malin Andersson, ST inom Polisen - Blekinge

Öst

  • Gotlands-, Stockholms-,  och Uppsala län

Robert Lang, ST inom Riksantikvarieämbetet
Kristina Varenblad Nordin, ST inom Försäkringskassan
Behzad Barkhodaee, ST inom Försäkringskassan
Christer Gillberg, ST inom kriminalvården
Cecilia Carlberg, ST inom Polisen
Bodil Moberg , ST inom Karolinska institutet
Johan Boström, ST Inom Trafikverket
Linda Nygren, ST inom Statens institutionsstyrelse
Linda Ivung, ST inom Migrationsverket
Stefano Giangiacomo, ST inom MTR
Sahhar Saremi , ST inom Polisen
Zenita Eriksson, ST inom kriminalvården
Johan Gertz, ST inom Polisen
Jenny Jansson, ST inom Läkemedelsverket

Vad händer hos dig!

De flesta aktiviteter och evenemang hittar du på vår sida om just STs utbildningar och evenemang.

Här kan du anmäla dig till biokvällar i  Östersund ,Härnösand, Visby, Sundsvall eller Gävle. Funderar du på om vi verkligen behöver ha kul på jobbet så kan du träffa Karin Adelsköld på sju olika orter under hösten för att dryfta frågan Är du intresserad av kvinnoforskning och beteende så anordnas ett heldagsseminarium om detta i Stockholm i oktober, och mycket mer.

Tid, plats, beskrivning och anmälan hittar du på

Hitta utbildning och evenemang     

Ideer och förslag

Har du ideer och förslag på aktiviteter på din ort - skicka då in dessa med hjälp av e-posten nedan. Skriv ditt namn, din ort, din arbetsplats och vilken aktivitet du föreslår.

malmo@st.org

Handbok

Här nedan finns också en handbok att arbeta i nätverk att ladda hem. Vi hoppas att handbokens råd underlättar jobbet i den regionala verksamheten.

TCO-regioner

TCO-regionerna är TCO:s regionala verksamhet och är ett frivilligt samarbetsorgan mellan medlemsförbunden på regional och lokal nivå. ST har representation i de flesta TCO-regionerna.

TCO-regionerna finns över hela landet. Det är förbundsföreträdare som bildar dem och de kan omfatta en region, ett län, en eller flera kommuner. Regionerna själva, ibland i samverkan, avgör hur den regionala samordningen ska fungera.

De viktigaste uppgifterna är att arbeta med samhällsfrågor som är viktiga för orten eller regionen, och att samordna förbundens arbete i lokala och regionala organ.

Här kan du se vem som finns i vilken region:

Anna Ahnlund, ST inom Migrationsverket - Skåne
Ann-Louise Ronnysdotter, ST inom Kriminalvården - Skåne

Jan Henriksson, ST inom Försäkringskassan - Kalmar
Pontus Bergström, ST inom Universitet och högskoleområdet - Kalmar

Robert Lang, ST inom Riksantikvarieämbetet - Gotland
Kristina Varenblad Nordin - ST inom Försäkringskassan - Gotland

Cecilia Carlberg, ST inom Polisen - Stockholm
Stefano Giangiacomo, ST inom Spårtrafiken - Stockholm
Sahhar Saremi (ersättare), ST inom Polisen - Stockholm

Charlotte Bergström, ST ionom Arbetsförmedlingen - Västra Götaland
Daniel Källström, ST inom Försäkringskassan - Västra Götaland

Fredrik Bellino, ST inom Försäkringskassan - Skaraborg
Johan Almén, ST inom Försäkringskassan - Skaraborg

Liw Schönning-Myrberg, ST inom Arbetsförmedlingen - Gävleborgs län
Peter Myrasch Regnell, ST inom Polisen - Gävleborgs län

Lotta Klang, ST inom universitet- o högskola - Värmlands län
Nils-Owe Nilsson, ST inom Skatteverket - Värmlands län

Raage Haji, ST inom Arbetsförmedlingen - Mellersta Norrland
Daniel Granath, ST inom Statens tjänstepensionsverk - Mellersta Norrland

Åke Eriksson, ST inom Polisen - Örebro Län

Mikael Sjöberg

Mikael Sjöberg

Chef regional samverkan
040-664 23 65