STs avdelningar

Vi tror på idén att alla anställda på arbetsplatsen tjänar på att gå samman i en fackförening i stället för att dela upp sig i olika yrkesförbund. Det är avdelningarna som i första hand genomför förhandlingar och överläggningar med den lokala arbetsgivaren.

Inom ST finns fyra typer av avdelningar

Den vanligaste är att en ST-avdelning motsvaras av en myndighet som finns över hela Sverige som till exempel ST inom Arbetsförmedlingen, ST inom Skatteverket, ST inom Försäkringskassan och ST inom Sveriges Domstolar. Inom denna typ av avdelning finns en central motpart för avdelningsstyrelsen att förhandla med. Styrelsen kan till exempel träffa avtal om löneprinciper och lönefördelning som sedan omsätts i löneförhandlingar på arbetsplatserna.

En annan typ av avdelning är den som består av flera självständiga myndigheter men som i sin tur är av likartad karaktär. Som exempel kan nämnas ST inom universitet och högskolor, ST inom kulturområdet och ST inom Länsstyrelserna. Varje länsstyrelse, universitet, högskola eller statlig kulturinstitution är en självständig myndighet eller stiftelse. Här förs alla förhandlingar lokalt. Avdelningsstyrelsens uppgift är då, bland annat, att vara ett stöd för de lokala ST-förhandlarna.

En tredje typ av avdelning är den som består av flera självständiga bolag, men med en gemensam motpart. Ett exempel är ST inom Spårtrafiken. Avdelningsstyrelsen förhandlar fram ett branschavtal med motparten Almega. Detta omsätts i sin tur i företagsavtal i förhandlingar på varje bolag. Parter är då den enskilde arbetsgivaren och det lokala ST-facket.

En fjärde typ av ST-avdelning är där myndigheten endast finns på en eller ett fåtal orter som ST inom Kungliga biblioteket, ST inom Läkemedelsverket och ST inom Riksdagen. Här för avdelningsstyrelsen förhandlingar direkt med arbetsgivaren.

Eftersom en ST-avdelning är uppbyggd på olika sätt är också dess organisation olika. En del avdelningar har sektioner och klubbar, medan andra inte har det. STs största avdelning är ST inom Försäkringskassan med över 9 000 medlemmar.

Nedan hittar du STs avdelningar och den avdelning som du söker!

Hitta ST nära dig och prata med oss

ST har 8000 förtroendevalda och 101 avdelningar för din skull. Vi vill ha kontakt med dig!