Kvinna tittar på sin telefon

Så här behandlar ST din information 

Nedan beskriver vi varför Fackförbundet ST hanterar dina uppgifter och på vilka grunder hanteringen sker.  

Till vänster står STs motiv för behandling av personuppgifter. Till höger den lagliga grunden.

 • Teckna medlemskap, bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter  - Avtal (medlemskapet) 
 • Hjälpa dig att fullgöra ansökan om du inte har möjlighet att göra det via webben - Berättigat intresse
 • Kontakta dig i frågor som rör ditt medlemskap - Avtal (medlemskap) 
 • Administrera utskick av gåva i samband med en värvningskampanj eller medlemsaktivitet - Berättigat intresse 
 • Administrera utträde om du väljer att lämna ST -Avtal (medlemskapet) 
 • Administrera medlemsavgifter och inbetalningar - Avtal (medlemskapet) 
 • Uppfylla vårt åtagande att stötta dig som medlem i de ärenden som du enligt stadgarna har rätt att få stöttning i, till exempel tvist med arbetsgivare - Avtal (medlemskapet) 
 • Administrera konfliktåtgärder och utbetalningar vid konflikt med arbetsgivare - Avtal (medlemskap) 
 • Administrera nominering eller ansökning till stipendium, priser och resebidrag -Berättigat intresse 
 • Säkerställa att du som medlem omfattas av lönerevision i enlighet med aktuellt kollektivavtal  - Rättslig förpliktelse på grund av kollektivavtal. 
 • Administrera ersättning till dig som har rätt till ersättning - Avtal (medlemskapet) 
 • Teckna medlemsförsäkring. Behandlingen innefattar även utskick av instegserbjudanden till dig från försäkringsbolaget - Avtal (medlemskapet)
 • Tillhandahålla uppgifter till andra förbund för att fastställa om du är dubbelorganiserad - Avtal (medlemskapet) 
 • Kommunicera relevant information om ST till dig via e-post, post och medlemstidning - Berättigat intresse
 • Informera dig om kommande val till förtroendeuppdrag -  Avtal (medlemskapet) 
 • Ta fram medlems- och lönestatistik i syfte att tillvarata dina fackliga intressen. Vi kan komma att behandla dina uppgifter i detta syfte även efter avslutat medlemskap, men då avpersonifierat. - Avtal (medlemskapet) 
 • Särskild hantering av medlem med skyddad identitet eller säkerhetsklassad anställning - Avtal (medlemskapet)