Man som funderar

Personuppgifter som du lämnar till ST 

I samband med medlemsansökan eller under ditt medlemskap har du lämnat följande information om dina personuppgifter:  
  • Person- och kontaktinformation, personnummer, namn, adress, telefonnummer, e-postadress, utbildning. 
  • Anställningsuppgifter, arbetsgivare, arbetsplats, befattning, lön, sysselsättningsgrad 
  • Betalningsinformation, faktureringsinformation och bankkontouppgifter för exempelvis betalning med autogiro etc.  
  • Information du lämnar till ST i samband med att vi företräder dig som medlem 

Du kan när som helst uppdatera de uppgifter du har lämnat till ST via Mina sidor här på www.st.org eller genom att kontakta medlemsregistret på e-postadress medlem@st.org. Mina Sidor når du genom att logga in.

Information som vi behöver samla in om dig från andra källor 

ST kan komma att behöva samla in följande information om dig från andra källor:  

  • Person- och kontaktinformation som t.ex. adress från Skatteverket 
  • Anställningsuppgifter som t.ex. arbetsgivare, arbetsplats, befattning, lön, sysselsättningsgrad från arbetsgivare eller arbetsgivarorganisation 

När ST administrerar ärenden som till exempel tvist med arbetsgivare, kan information om händelseförlopp inhämtas från andra involverade parter. Denna information kan innehålla personuppgifter.  

ST kan också behöva hantera uppgifter om dig som har samlats in från andra medlemmar i samband med rekryteringskampanjer, nomineringar till förtroendeuppdrag, priser eller stipendier.