Camilla Gamrell, Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet.
Camilla Gamrell, Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet.

Tillsammans är vi starka och kan påverka

Camilla Gamrell arbetar på Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet. I månadens medlemsintervju  berättar hon om hur hon ser på värderingsfrågor på arbetsplatsen, fackligt engagemang och varför hon valde ST. 

Var jobbar du och vad är din roll?

Jag arbetar på Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet. Institutionen har programansvar för Grundlärarprogrammet F-3 (förskola till årskurs 3) och Ämneslärarprogrammet i språk. 
 
Jag är VFU-ansvarig, vilket innebär att jag har det övergripande ansvaret för de frågor på institutionen som rör den Verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). VFU:n är den praktiska delen av lärarutbildningen där eleverna är ute i skolorna och får träna i att undervisa.
 
Jag har ett nära samarbete med våra studierektorer, kursansvariga/lärarna och andra programansvariga institutioner på Stockholms universitet som också har förskollärar- och lärarutbildningar. 

Vad innebär solidaritet för dig?

Omtanke om mina medmänniskor. Det är viktigt att alla får likvärdiga förutsättningar att utföra sitt arbete på ett bra sätt och möjlighet att balansera arbete och privatliv.

Hur ser du på engagemang och påverkan inom ST?

ST strävar efter att vara arbetsplatsnära och det är väldigt viktigt för medlemmar ska känna att de har möjlighet att påverka. Jag kan se att det finns väldigt mycket engagemang hos de som är förtroendevalda och vi behöver hjälpas åt att sprida det engagemanget till alla medlemmar.

Ju fler vi är som engagerar oss desto mer kan vi påverka.

Gör ni något för att lyfta värderingsfrågor på din arbetsplats?

Vi har bjudit in alla våra förtroendevalda till ett frukostseminarium om STs värdegrund. Syftet med seminariet var att inleda en diskussion kring värderingsfrågor och hur vi sprider denna diskussion till alla på arbetsplatsen. För att nå dit pratade vi om vikten av att vara arbetsplatsnära, att vi har arbetsplatsombud på alla våra institutioner och avdelningar.

Vad är det viktigaste i medlemskapet för dig?

Att det finns engagerade och kunniga förtroendevalda som arbetar för att jag och mina medarbetare ska ha så bra arbetsvillkor och arbetsmiljö som möjligt.

Varför valde du ST?

För mig är det en självklarhet att vara med i facket, det är en fråga om solidaritet. 
Tillsammans är vi starka. Tillsammans kan vi påverka och driva på förändringar.
 
Att det blev just ST var dock en tillfällighet. Jag kom från den privata sektorn och funderade på vilket fack jag skulle byta till när en kollega frågade om jag var intresserad av att gå med i ST. Jag hade aldrig hört talas om ST, så jag fick lite material att läsa. Efter det var valet lätt.

Det jag gillar mest med ST är att det är ett inkluderande fackförbund - alla får vara med oavsett utbildning eller befattning. Det är en oerhörd styrka att kunna representera alla personalkategorier på en arbetsplats.

Läs fler medlemsintervjuer