Linus Laukkanen

STs internationella stipendium ger chans till personlig utveckling

Linus Laukkanen arbetar som utredare på Försäkringskassan och är även förra årets mottagare av STs internationella stipendium. I månadens medlemsintervju berättar Linus om vad han lärde sig på resan till Bryssel där han intervjuade personer som arbetar med frihandelsavtalet mellan EU och USA.

Vad betydde STs internationella stipendium för dig?

Det betydde mycket för mig eftersom jag fick en möjlighet att prova på en idé som jag länge hade haft. Nämligen att åka ner till Bryssel och intervjua politiker och tjänstemän som arbetar intensivt med Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) som är ett frihandelsavtal mellan EU och USA. Ett avtal som från många håll anses vara kontroversiellt. 

Jag fick möjlighet att dels läsa in mig på ett väldigt intressant ämne och sedan konkret testa mina kunskaper och mitt kritiska tänkande, genom att genomföra intervjuer och framför allt få djupare kunskaper om TTIP.

Vad gjorde du på resan? Vad lärde du dig?

Jag var i Bryssel under en vecka och intervjuade totalt åtta personer som aktivt arbetar med frihandelsavtalet mellan EU och USA. Jag lärde mig väldigt mycket om själva frihandelsavtalet, både fördelarna och nackdelarna och även mycket om intervjuteknik och hur man kan genomföra en intervju med en makthavare. 

Eftersom jag inte är journalist var det mycket spännande att få den insikten och träningen. Jag lärde mig att det inte är så svårt som man kanske kan tro vid en första anblick. 

Förutsättningen för en lyckad intervju är dock att du är ordentligt påläst och har en öppen inställning till den som du intervjuar. Samtidigt bör du även styra intervjun åt ett visst håll beroende på vad du själv tänkt att få ut av den.

Vad uppskattar du hos STs internationella enhet?

Jag hoppas verkligen att de fortsätter med att ge ut internationella stipendium! Det ger medlemmarna en möjlighet att testa olika projekt, få nya insikter och växa. 

Det är ett otroligt tillfälle att lära sig något nytt och se hur politiken och den fackliga verksamheten fungerar i länder som skiljer sig mycket från den så kallade ”svenska modellen”. 

Att de dessutom har en regelbunden kontakt med regioner som till exempel Nordafrika och Mellanöstern är något att vara stolt över.

Det fackliga arbetet ska inte bara beröra Sverige. Internationell solidaritet är en grundpelare i den fackliga rörelsen.

Varför är du medlem i ST?

När jag först gick med i ST gjorde jag det på grund av att det är det största fackförbundet inom Försäkringskassan och i dessa sammanhang är storlek lika med styrka. 

Min grundinställning till facket är att det är en slags försäkring på en arbetsplats, och då vill jag ha en så bra försäkring som möjligt.

Sen har jag varit arbetsplatsombud och därför gått på en del utbildningar där jag träffat folk från hela Sverige. 

Jag har träffat många inom ST som har ett gediget fackligt intresse och som brinner för dessa frågor vilket har varit ytterligare en faktor som gör att jag vill vara kvar i ST, det ger trovärdighet till förbundet.

Det är också bra att det finns tillgång till utbildning seminarium, karriärscoaching, stipendium med mera. Det vill säga det finns en möjlighet att testa på olika saker. Här tycker jag att ST har lyckats!