Johanna Mattson, Polismyndigheten region väst.
Johanna Mattson, Polismyndigheten region väst.

Facklig närvaro ger trygghet vid polisens omorganisation

Våra medlemmar utgör kärnan i vårt förbund och det är ni som gör oss starka. Johanna Mattson som är förtroendevald på Polismyndigheten, berättar om hur polisen jobbar med jämställdhet och mångfald samt betydelsen av närhet till fackligt stöd.

Hur jobbar ni med jämställdhetsfrågor inom Polisen?

Inom Polisen arbetar vi aktivt med likabehandlingsfrågor i alla forum. Fackligt sett så diskuterar vi likabehandling och jämställdhetsfrågor vid varje styrelsemöte. 

När myndigheten rekryterar nya medarbetare tänker vi alltid på jämställdhet och mångfald.

Vi är väldigt noga med att annonserna ska vända sig till alla, och att det tydligt ska framgå att våra lokaler är handikappanpassade. 

Hur uppmuntras kvinnligt ledarskap inom Polisen?

I våra chefsrekryteringar uppmanar vi alltid kvinnor att söka för att polisen ska få en jämnare könsfördelning i ledningen. I Väst tycker jag verkligen att vi har lyckats bra. I vår ledningsgrupp är det 44 procent kvinnor! 

Hur ser du på betydelsen av att det finns ett lokalt fackombud på arbetsplatsen?

Då polisen just nu håller på med sin omorganisation finns ST beredda för att kunna möta arbetsgivaren på rätt nivåer i olika förhandlingssituationer. Ett ledord i hela det arbetet var just närhet till medlemmar. Det har varit det viktigaste för oss, synlighet och en tät kommunikation med arbetsplatserna. 

Vi är många förtroendevalda och vi finns tillgängliga för alla våra medlemmar på alla våra arbetsplatser. Det är viktigt för den enskilda medlemmen att ha närhet till sitt fackliga ombud och har tillgång till stöd, vare sig de gäller en arbetstidsfråga, lönefundering eller annat ärende som berör medlemmens arbetssituation. 

Vad tycker du är det bästa som ni i lokala facket gör för era medlemmar?

Vårt dagliga arbete med fackliga frågor är det viktigaste vi gör. Varje dag jobbar vi för våra medlemmar, både för kollektivet och för den enskilde medlemmen. 

Våra medlemsmöten är väldigt uppskattade. Det finns inget som slår det personliga mötet.

Även om medlemmarna får information via e-post, så får vi igång en helt annan dialog och förståelse när vi ses. Det blir mycket enklare att ställa frågor direkt och diskutera aktuella händelser. 

Vi har märkt att vi får diskutera andra frågor än internfackliga på våra möten. Arbetsgivaren brister ofta i att förklara inriktningar och beslut som tagits. Där fyller våra medlemsträffar en viktig funktion då de öppnar upp helt andra möjligheter för att diskutera och förklara dessa frågor. 

Vad är ditt bästa tips till andra medlemmar som vill engagera sig?

Börja med att prata med ditt närmaste fackliga ombud. Ditt fackliga arbete blir precis vad du gör det till, och du väljer själv i vilken utsträckning du engagerar dig. Oavsett omfattning så gör du en väldigt viktigt insats för att förbättra villkoren på din arbetsplats. Så, ta chansen och var med och påverka!  

Varför tycker du att det är viktigt att vara med i facket?

Det är delvis viktigt för den enskilda personen om du hamnar i ett läge där du inte kommer överens med din chef. Det kan hända i exempelvis frågor om arbetstidsförläggning eller lön. Men allra viktigast skulle jag säga att det är för kollektivet.

Ju fler som är anslutna, desto starkare blir medarbetarnas röst vilket ger större möjlighet att påverka arbetsmarknaden och den enskilda arbetsplatsen.

Varför valde du att bli medlem i Fackförbundet ST?

En av de viktigaste anledningarna för mig är att ST är politiskt obundna. För mig är det en garanti att ni lägger resurser på rätt saker, det vill säga arbetslivet. Jag föredrar det framför ett politiskt förbund som kanske inte alltid stämmer överens med mina personliga värderingar.