Carina Granqvist handläggare på Myndigheten för delaktighet
Carina Granqvist, handläggare på Myndigheten för delaktighet.

Alla ska ha möjlighet att delta i samhället

Myndigheten för delaktighet arbetar för att alla ska kunna ta del av mänskliga rättigheter och verkar för att funktionshinderspolitiken ska få högsta möjliga genomslag. Carina Granqvist som är handläggare på myndigheten berättar om hur hon ser på sitt uppdrag och fackets betydelse för delaktighet i samhället.

Vad gör ni på myndigheten för delaktighet? 

Myndigheten för delaktighet arbetar för att alla ska ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och kunna ta del av mänskliga rättigheter. Vi arbetar gentemot och genom myndigheter, kommuner och landsting.

Myndigheten har i uppdrag att verka för att funktionshinderspolitiken ska få genomslag i hela samhället.

Uppdraget styrs av mål och strategier för funktionshinderspolitiken som bygger på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Vad är ditt uppdrag där?

Jag arbetar bland annat med upphandling, dokumenthantering, registratur och arkiv, är myndighetens tillgänglighetssamordnare och är även lokalansvarig.

Vad betyder delaktighet för dig? 

Delaktighet för mig är att känna att du är en del av ett sammanhang och att du får nyttja din kompetens till fullo. Om du dessutom är fackligt ansluten finns det möjlighet att påverka och därmed vara delaktig.

Hur ser du på kopplingen mellan facket och delaktighet i arbetslivet och samhället?

På min arbetsplats är de fackliga organisationerna i allra högsta grad delaktiga, inte minst i samverkan. Ur ett samhällsperspektiv är ju våra kollektivavtal viktiga. 

Finns det något som du särskilt uppskattar med att vara med i Fackförbundet ST? 

Jag tycker det är bra att vi organiserar alla som jobbar på en arbetsplats. Det är även en fördel att vi är partipolitisk obundna och har en förmånlig inkomstförsäkring. Sedan har vi den bäste ombudsmannen på ST som kontaktperson.

Är du fackligt engagerad? 

Jag är fackklubbens ordförande sedan drygt ett år tillbaka, jag blev vald vid ett första medlemsmöte då vår klubbavdelning startade.

Jag tycker att det är kul att driva frågor och det fackliga arbetet är i synnerhet viktigt att driva, inte minst i form av att skapa god relation med arbetsgivaren.  

Vad är avgörande för att du ska kunna rekommendera dina kollegor att gå med i facket?

Som medlem i facket omfattas du av kollektivavtal och är du med i ST så har du även möjlighet till rådgivning, inkomstförsäkring med mera. På min arbetsplats har vi dessutom en klubb som är väldigt engagerad, vilket är en väldigt stor fördel.