STs kongress 2016     

24 - 26 maj samlades företrädare från ST i Nacka Strand för att gemensamt bygga visioner och ta ut riktning för de kommande fyra åren. Innehållet under kongressen handlade till största delen om framtiden som till exempel vilka frågor ST ska driva och vilka visioner vi ska ha. Därav namnet Framtidskongressen 2016. 

Vad är en kongress?

Kongressen är STs högsta beslutande organ. Genom dem som väljs som ombud drar vi upp riktlinjer och visioner för det fackliga arbetet de kommande fyra åren. Kongressen väljer även förbundsledning och förbundsstyrelse.

Motioner och handlingar

Du kan hämta hem alla handlingar till kongressen genom att följa länken nedan.

Till kongresshandlingarna

Kongressombud och nomineringar

STs avdelningsstyrelser utser kongressombud. Det gjordes på styrelsemöten eller årsmöten. Antalet kongressombud per avdelning styrs av antalet medlemmar.