STs kontor

STs kontor finns i Umeå, Sundsvall, Örebro, Norrköping, Stockholm, Göteborg och Malmö. Alla kontor hanterar ärenden som rör enskilda medlemmar och lokala ST-fack.

Nord

Region Nord omfattar Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Inom regionen finns cirka 16000 medlemmar på 710 arbetsplatser.

Syd

Region Syd omfattar Kronobergs, Kalmar, Blekinge, Skåne, Södermanlands, Östergötlands och Jönköpings län. Inom regionen finns cirka 27552 medlemmar på 786 arbetsplatser.

Väst

Region Väst omfattar Hallands, Västra Götalands, Värmlands, Örebro, Västmanlands och Dalarnas län. Inom regionen finns cirka 17500 medlemmar på 722 arbetsplatser.

Stockholm/Gotland/Uppsala

Inom det centrala kansliets Kommunikation- och Förhandlingsenhet handläggs nationella och lokala frågor inom enhetens arbetsområde. De lokala uppdragen omfattar Stockholms, Uppsalas och Gotlands län. Inom dessa län finns cirka 19300 medlemmar.