Publikt

Publikt är STs medlemstidning. Tidningen har en TS-kontrollerad upplaga på 86 600 exemplar. Tidningen utkommer var tredje vecka.

Publikt finns också på webben. På webben kan du läsa det senaste numret, söka efter artiklar, annonsera eller komma i kontakt med redaktionen. 

Till publikts hemsida

Kontakta oss

Telefon: 0771-555 444
E-post: tidningen@st.org
Fax: 08-790 52 86
Postadress: Publikt, Box 5044, 102 41 Stockholm
Besök: Sturegatan 15

 
Alexander Armiento

Alexander Armiento

Chefredaktör
08-790 51 76