Publikt

Publikt är STs medlemstidning. Tidningen har en TS-kontrollerad upplaga på 91 200 exemplar. Tidningen utkommer åtta gånger per år.

Publikt finns också på webben. På webben kan du läsa det senaste numret, söka efter artiklar, annonsera eller komma i kontakt med redaktionen. 

Till publikts hemsida

Kontakta oss

Telefon: 0771-555 444
E-post: tidningen@st.org
Fax: 08-790 52 86
Postadress: Publikt, Box 5044, 102 41 Stockholm
Besök: Sturegatan 15

 
Alexander Armiento

Alexander Armiento

Chefredaktör
08-790 51 76