Enheten för verksamhetsledning

Enheten ansvarar för att utveckla kansliets verksamhetsledning och styrning. Har till uppgift att skapa en tydlig koppling mellan förbundets mål och kansliets arbete vilket innebär att ansvar för långsiktiga strategier inom, till exempel, värvning, utbildning och målgrupper finns här. Här finns också ansvaret för internationell verksamhet.

I enhetens uppdrag ligger också ansvar för ekonomi och IT.  

Enheten har det övergripande ansvaret för kansliets interna policys, övergripande verksamhetsplaner och långsiktiga mål.  

Förbundssekreteraren är nära knuten till den här enheten vad gäller samordning av tex. organisations- och verksamhetsutveckling

Minna Engberg

Minna Engberg

Ekonomichef
08-790 51 70
Banaz  Holmström

Banaz Holmström

IT-chef
Mikael Sjöberg

Mikael Sjöberg

Chef regional samverkan
040-664 23 65
Karin Brunzell

Karin Brunzell

Internationell sekreterare
070-554 48 65
Magnus Runsten

Magnus Runsten

Internationell handläggare/projektkoordinator
08 - 790 52 08
Christina Lönnborg

Christina Lönnborg

Verksamhetsstrateg
08-790 51 18
Jeanette  De Stefano

Jeanette De Stefano

Verksamhetsstrateg
08-790 51 29
Niklas Strömstedt

Niklas Strömstedt

Verksamhetsstrateg
08-790 51 66
Anna Rönnblad

Anna Rönnblad

Verksamhetsstrateg
070-658 51 39
Helene Allbrink

Helene Allbrink

HR-generalist
08-790 52 53
Maria Stenviken

Maria Stenviken

Ledningssekreterare
08-790 51 35
Johan Forss

Johan Forss

Projektledare IT
08-790 52 91
Jonas Karlsson

Jonas Karlsson

Systemutvecklare
08-790 52 12
Samir Laroussi

Samir Laroussi

Systemansvarig
08-790 51 83
Lise-Lott Andersson

Lise-Lott Andersson

Ekonomiassistent
08-790 51 75
Mats Edorson

Mats Edorson

Redovisningsekonom
08-790 51 77
Karl Hellborg

Karl Hellborg

Fastighetstekniker
08-790 51 25
Per Olsson

Per Olsson

Kontorsvaktmästare
08-790 51 30
Man-Yee Poon

Man-Yee Poon

Löneadministratör
08-790 51 19
Marie  Norlander

Marie Norlander

Kommunikatör
08-790 51 91
Tassos  Simeonidis

Tassos Simeonidis

Systemansvarig
08-790 51 83