Enheten för avtal och förhandling

Enheten har ett operativt ansvar för arbetsplatsnära förhandling (enligt delegationsordning) och coachning, organisationsutveckling på avdelningsnivå samt specialistutbildning.

Enheten arbetar med att stötta avdelningarna i deras värvning och andra kongressmål. Vidare jobbar enheten med strategisk utveckling av avtal och förhandling vari även ingår stöd till övriga delar i den interna organisationen.  

För att uppnå målen krävs ett nära samarbete med personalen inom värvning och medlemsstöd vad gäller frågor som rör det avdelningsnära utvecklingsarbetet.  

Målsättningen är att alla avdelningar, oavsett var i landet de befinner sig, ska få ett likvärdigt och kvalitetssäkrat stöd.

Åsa Erba-Stenhammar

Åsa Erba-Stenhammar

Chef för enheten för avtal och förhandling
08-790 52 17
Oskar Falk

Oskar Falk

Biträdande enhetschef
08-790 51 02
Linda Nykvist

Linda Nykvist

Biträdande ombudsman
08-790 52 09
Mikael Andersson

Mikael Andersson

Ombudsman
08 - 790 51 87
Anette Brogren

Anette Brogren

Ombudsman
08 - 790 51 20
Christian Camitz

Christian Camitz

Ombudsman
08-790 51 55
Marie-Therese Gyllhede

Marie-Therese Gyllhede

Ombudsman
08-790 51 56
Sofia Torrberg

Sofia Torrberg

Ombudsman
08-790 51 39
Marita  Larsson

Marita Larsson

Ombudsman
08-790 52 81
Anna Buckley

Anna Buckley

Ombudsman
08 - 790 51 16
Andreas  Linden

Andreas Linden

Ombudsman
08-790 51 04
Veera  Littmarck

Veera Littmarck

Förbundsjurist
08-790 52 70
Jessica Berlin

Jessica Berlin

Förbundsjurist
08 - 790 52 13
Joakim Lindqvist

Joakim Lindqvist

Förbundsjurist
08 -790 51 44
Gustav Fredholm

Gustav Fredholm

Ombudsman
08 - 790 51 81
Evalill  Tagesson

Evalill Tagesson

Ombudsman
08 - 790 52 19
Sanna Feldell

Sanna Feldell

Ombudsman
08 - 790 51 57
Tomas Ahlström

Tomas Ahlström

Ombudsman - avtal och förhandling
076-495 23 91
Pia Rothe

Pia Rothe

Ombudsman - avtal och förhandling
070-310 20 41
Tomas Fröstberg

Tomas Fröstberg

Ombudsman - avtal och förhandling
031-61 70 53
Øydis Wik Maxe

Øydis Wik Maxe

Ombudsman - avtal och förhandling
031-61 70 64
Jenny Ekenstierna

Jenny Ekenstierna

Ombudsman - avtal och förhandling
040-664 23 61
Krister Erixon

Krister Erixon

Ombudsman - avtal och förhandling
011-36 28 04
Albert Bekassy

Albert Bekassy

Ombudsman - avtal och förhandling
040-664 23 90
Magnus Carlsson

Magnus Carlsson

Ombudsman - avtal och förhandling
040-664 23 91
Jorma Niska

Jorma Niska

Ombudsman
070-519 48 08