Enheten för avtal och förhandling

Enheten har ett operativt ansvar för arbetsplatsnära förhandling (enligt delegationsordning) och coachning, organisationsutveckling på avdelningsnivå samt specialistutbildning.

Enheten arbetar med att stötta avdelningarna i deras värvning och andra kongressmål. Vidare jobbar enheten med strategisk utveckling av avtal och förhandling vari även ingår stöd till övriga delar i den interna organisationen.  

För att uppnå målen krävs ett nära samarbete med personalen inom värvning och medlemsstöd vad gäller frågor som rör det avdelningsnära utvecklingsarbetet.  

Målsättningen är att alla avdelningar, oavsett var i landet de befinner sig, ska få ett likvärdigt och kvalitetssäkrat stöd.

Åsa Erba Stenhammar

Åsa Erba Stenhammar

Förhandlingschef
08-790 52 17
Niklas Simson

Niklas Simson

Biträdande förhandlingschef
08-790 51 10
Linda Nykvist

Linda Nykvist

Koordinator
08-790 52 09
Joakim Lindqvist

Joakim Lindqvist

Förbundsjurist
08 -790 51 44
Jenny Ekenstierna

Jenny Ekenstierna

Förbundsjurist
040-664 23 61
Mikael Andersson

Mikael Andersson

Ombudsman
08 - 790 51 87
Anette Brogren

Anette Brogren

Branschansvarig ombudsman
08 - 790 51 20
Christian Camitz

Christian Camitz

Ombudsman
08-790 51 55
Marie-Therese Gyllhede

Marie-Therese Gyllhede

Central ombudsman
08-790 51 56
Sofia Torrberg

Sofia Torrberg

Branschansvarig ombudsman
08-790 51 39
Erik Söderlund

Erik Söderlund

Ombudsman
08 - 790 51 93
Andreas  Linden

Andreas Linden

Central ombudsman
08-790 51 04
Evalill  Tagesson

Evalill Tagesson

Central ombudsman
08 - 790 52 19
Sanna Feldell

Sanna Feldell

Central ombudsman
08 - 790 51 57
Tomas Ahlström

Tomas Ahlström

Ombudsman
076-495 23 91
Pia Rothe

Pia Rothe

Ombudsman
070-310 20 41
Tomas Fröstberg

Tomas Fröstberg

Ombudsman
031-61 70 53
Øydis Wik Maxe

Øydis Wik Maxe

Ombudsman
031-61 70 64
Krister Erixon

Krister Erixon

Ombudsman
011-36 28 04
Albert Bekassy

Albert Bekassy

Ombudsman
040-664 23 90
Magnus Carlsson

Magnus Carlsson

Ombudsman
040-664 23 91
Jorma Niska

Jorma Niska

Ombudsman
070-519 48 08