Ekonomi- och serviceenheten

Vi på enheten för ekonomi och service har hand om ekonomi samt vaktmästeri.
Minna Engberg

Minna Engberg

Ekonomichef
08-790 51 70
Lise-Lott Andersson

Lise-Lott Andersson

Ekonomiassistent
08-790 51 75
Man-Yee Poon

Man-Yee Poon

Löneadministratör
08-790 51 19
Kalle Hellborg

Kalle Hellborg

Fastighetsskötare
08-790 51 25
Mats Edorson

Mats Edorson

08-790 51 77
Per Olsson

Per Olsson

Kontorsvaktmästare
08-790 51 30