Var med och stöd våra systerförbund i Libanon

I tider av kris behövs facklig solidaritet. Var med och bidra till våra systerförbunds arbete i explosionsdrabbade Beirut. Du ger enkelt en gåva via Swish.

Swisha din gåva till 123-516 48 76

Märk betalningen ”Libanon”. Pengarna kommer att fördelas av Public Services International och gå till omkomna medlemmars familjer, samt till stöd för återuppbyggnad av förstörda fackföreningslokaler. Vill du, din sektion eller avdelning i stället bidra via bankgiro? Skicka gåvan till Fackförbundet STs solidaritetsfond, bankgiro 365-6071. Märk betalningen ”Libanon”. Läs mer om insamlingen här.

Explosionen i Beirut den 4 augusti 2020 krävde minst 215 människoliv. 7500 skadades och 300 000 ställdes på ett ögonblick utan tak över huvudet. Händelsen vände upp och ned på ett sedan tidigare hårt pressat Libanon med en pågående ekonomisk kris och ett otillräckligt sjukvårdssystem. Nu blandas chock och sorg med krav på att ansvariga för händelsen ställs inför rätta, samt att landets politiska system ska reformeras.

Bland de omkomna finns medlemmar i Fackförbundet STs systerförbund Hamnarbetarförbundet och El- och energiförbundet. Dessa förbund har också fått sina lokaler totalförstörda.

Därför behövs facket i kriser

I krissituationer behövs fackligt arbete för att värna mänskliga och fackliga rättigheter. Genom en gåva till våra systerfackförbund i Libanon bidrar du både till akut krishjälp till de omkomna medlemmarnas familjer, men också till att det viktiga arbetet för demokrati och transparens kan fortsätta.

– I krissituationer är en välfungerande offentlig sektor en viktig stabilisator för att samhället ska fungera. De offentliganställdas fackförbund i Libanon är en motkraft till det kaos som nu hotar. Jag har själv sett vilken betydelse deras tidigare arbete haft för människor på flykt, säger Britta Lejon, Fackförbundet STs ordförande.

Pengarna från insamlingen kommer att fördelas av Public Services International. Här ingår hundratals fackföreningar för offentliganställda världen över, bland andra Fackförbundet ST. Fackförbundet ST har de senaste åren arbetat tillsammans med Public Services International och libanesiska fackförbund för ökad jämställdhet och stärkta rättigheter för flyktingar. Här kan du se en video om ett av projekten.