Fackligt Center för Papperslösa

ST driver tillsammans med andra fackliga organisationer Fackligt Center för Papperslösa. Syftet är att hindra att papperslösa och asylsökande utnyttjas på arbetsmarknaden och ge hjälp till dem som råkat illa ut.

Som papperslös befinner man sig i en mycket sårbar position och riskerar därför att utnyttjas av oseriösa arbetsgivare. Diskriminering, trakasserier, uteblivna löneutbetalningar, dålig arbetsmiljö och orimliga arbetstider förekommer trots att lagarna på svensk arbetsmarknad gäller alla arbetstagare – även papperslösa och asylsökande.

Centret ger stöd i arbetsrättsliga frågor till papperslösa genom att informera om rättigheter på arbetsmarknaden. Vid behov kan centret också gå in i förhandling med arbetsgivare. Hjälpen ges av det fackförbund som kan branschen bäst.

Kontakta Fackligt Center för Papperslösa

Du som är papperslös och diskriminerad av sin arbetsgivare eller har frågor om dina rättigheter på jobbet är välkommen att kontakta centret. Det kostar ingenting och den som vill ha hjälp är självklart anonym vid de första kontakterna.

Telefon: 020-160 10 06

För besöksadress och öppettider, besök www.fcfp.se