Kan en mobiltelefon rädda liv?

Kan ​en telefon förändra liv?

Svaret är ett solklart ja! Och det kan vara just din telefon som är med och skapar schyssta arbetsförhållanden, demokrati och ett hållbart samhälle.

Fackföreningsrörelsen i Tchad för en uthållig kamp för mänskliga rättigheter i arbetslivet och fyller en viktig roll i att bygga en starkare demokrati. Regering och fackförbund har under en längre tid legat i konflikt då regeringen fryst löner inne och arresterat fredliga fackliga aktivister. Det största hindret för att lyckas mobilisera medlemmar snabbt är att information ofta kommer fram försent. De flesta medlemmar har inte möjlighet att skaffa en telefon och abonnemang. Detta vill vi vara med att förändra. Därför har vi fram till och med oktober en insamling av mobiltelefoner.

Telefonerna som vi samlar in ska spridas till grupper över hela Tchad så att de på så vis kan söka upp ställen med internet och ta del av facklig information. Då kan facket snabbt mobilisera över stora områden samtidigt och nå större framgångar i att säkra grundläggande rättigheter i arbetslivet.

ST tycker att alla ska ha samma möjlighet att påverka och göra sin röst hörd; inom förbundet, på arbetsplatsen och i samhället. Vi kämpar inte bara för detta i Sverige, vi arbetar också internationellt för att stärka fackligt arbete i länder där mänskliga och fackliga rättigheter inte är självklara. Nu kan du vara med och göra skillnad. Har du en smartphone som ligger hemma och inte används? Skicka in den till oss så lämnar vi över den till fackligt aktiva i Tchad.

Vad?
Skicka in din smartphone till oss. Kom ihåg att den inte får vara operatörslåst och den måste ha en laddare. Om du vill får du gärna meddela ditt namn, epost och var du arbetar när du skickar in telefonen. 

När?
Insamlingen håller på fram till och med oktober. Telefonerna lämnas över till facken i Tchad i början av november.

Hur?
Skicka din smartphone till:

Fackförbundet ST
Att: Magnus Runsten
Box 5308
102 47 Stockholm

ST kan tyvärr inte stå för portot.

Bakgrundinformation om läget i Tchad och varför ST gör kampanjen
Tchad är idag ett land med enorma utmaningar, när Internationella Fackliga Samorganisationen (ITUC) bedömer det arbetsrättsliga läget konstaterar man att arbetare utsätts för systematiska kränkningar i arbetslivet. FN bedömer att landet har de tredje sämsta levnadsvillkoren i världen i en ranking av 188 länder. Dessutom har Tchad mot bakgrund av väpnade konflikter i närområdet tagit emot den fjärde största andelen flyktingar per capita i världen.

På grund av landets utsatthet och de tuffa villkoren för arbetare bedriver vi i ST ett utvecklingsprojekt tillsammans med fackliga partners inom offentlig sektor i Tchad.

Landet har svåra ekonomiska problem och regering har sagt upp många offentliganställda, periodvis fryst arbetares löner och dragit in livsnödvändiga ersättningar. När presidentval hölls år 2016 lyckades den sittande presidenten som styrt landet sedan 1990 väljas om. Fackförbund och civilsamhällesorganisationer mobiliserade till fredliga protester mot presidenten som snart styrt landet i 30 år. I samband med detta arresterades flera nyckelpersoner som organiserade protesterna.

Presidenten Idriss Déby lyckades dock väljas om och han har därefter försökt begränsa rätten att strejka genom lagstiftning. Fackförbunden i Tchad har därefter protesterat i flera månader och fått internationellt stöd genom besök av en delegation från PSI (Public Services International) som är den globala sammanslutning av fackförbund för offentliganställda som vi i ST tillhör.

Facken i Tchad lyckades i mars 2017 få presidenten att dra tillbaka förslaget om att begränsa strejkrätten och utlovat utbetalning av frysta löner och fortsatt dialog med facken om bättre arbetsvillkor.

Fackförbunden har därmed vunnit en framgång men kommer att ha fortsatt stora utmaningar i Tchad. Därefter kommer projektet som vi i ST är engagerade i att arbeta med att stärka förbunden att interna organisation och förmåga att samordna sig vid aktioner och förhandla effektivare. Tchad är extremt fattigt och många av de fackliga har inte råd med mobiltelefoner. Genom kampanjen med insamling av mobiltelefoner hoppas vi kunna förse dem med effektiva hjälpmedel som underlättar spridandet av information och samordning av fackliga aktioner.

Vi vill genom insamlingskampanjen erbjuda en möjlighet du som ST-medlem kan ge ett direkt stöd till de som kämpar för bättre arbetsvillkor i ett av världens fattigaste länder.

Magnus Runsten

Magnus Runsten

Internationell handläggare/projektkoordinator
08 - 790 52 08