Ouepia Akodia Gregoire

Facklig röst i världen - Ouepia Akodia Gregoire

På en konferens för unga fackligt aktiva i Västafrika fick vi en pratstund med Ouepia från Burkina Faso. Ett samtal som visar på våra gemensamma utmaningar att vara ett starkt fackförbund och strävan efter att förbättra arbetsförhållandena på arbetsplatsen.

Namn: Ouepia Akodia Gregoire

Bor i: Burkina Faso

Medlem i: UGMB - facket för arbetare med hushållsnärasysslor

Vad arbetar du med?

Jag arbetar som säkerhetsvakt på en ambassad, men är anställd av ett företag. Från början arbetade jag för ambassaden, men de outsourcade sedan min tjänst till företaget. 

Varför blev du fackligt aktiv?

Jag gick med i facket för att försöka förbättra arbetsförhållandena på min arbetsplats och främja mina intressen som arbetare. Innan jag gick med hade jag uppmärksammat fackets aktiviteter, de inspirerade mig, så jag bestämde mig för att bli medlem. 

Vilka frågor arbetar ditt fackförbund med just nu?

Stora förändringar har skett i facket senaste tiden, vi har fått en ny ledare och just nu ligger fokus på att mobilisera rörelsen.

Vad har ni för strategi för att nå ut till möjliga medlemmar?

Vi bjuder in nuvarande medlemmar till träffar och uppmanar dem att ta med kollegor som ännu inte är medlemmar. Sedan en tid tillbaka håller vi regelbundna studiecirklar och lär oss mer om den svenska modellen. Genom detta arbete försöker vi väcka uppmärksamhet och bidra till ökade kunskaper om fackligt arbete.

Hur bemöts det fackliga arbetet av era arbetsgivare?

Vi fick faktiskt stöd från ambassaden jag arbetar för. Ambassaden skickade ett brev till företaget jag är anställd hos och uppmanande företaget att låta oss organisera oss. Vi har inte någon dialog med företaget kring arbetsförhållandena idag, men vi berättar för arbetsgivaren om våra olika aktiviteter.  
 

/Parisa Maleki