Du röstar väl i EU-valet?

Det är val till Europaparlamentet vart femte år i alla EU-länder. I Sverige röstar vi söndagen den 26 maj 2019.

I valet väljer medborgarna i EU:s medlemsländer vilka som ska representera dem i parlamentet de kommande fem åren. Genom att rösta är du alltså med och bestämmer hur EU ska se ut under de närmaste åren. I valet bestäms hur EU kommer att agera i de frågor som du anser är viktiga, till exempel sysselsättning, företagande, säkerhet, migration och klimatförändringar.

Europaparlamentet är medborgarnas röst i EU. Ledamöterna i parlamentet väljs av medborgarna i EU-länderna i allmänna val. Europaparlamentet har verksamhet både i franska Strasbourg och i belgiska Bryssel.

Under den senaste mandatperioden har 20 svenska ledamöter (av totalt 751 ledamöter från EU:s 28 medlemsländer) representerat Sveriges medborgare i Europaparlamentet. Genom Europaparlamentsvalet avgör medborgarna i medlemsländerna vilka politiska partier och ledamöter som ska vara med och fatta besluten i parlamentet.

Det finns åtta partigrupper. Här ser du vilka grupper som våra svenska partier tillhör:

  • Europeiska folkpartiets grupp (EPP): Moderaterna och Kristdemokraterna
  • Gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater (S&D): Socialdemokraterna och Feministiskt initiativ
  • Europeiska konservativa och reformister (ECR): Sverigedemokraterna
  • Alliansen liberaler och demokrater för Europa (Alde): Liberalerna och Centerpartiet
  • Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster (GUE/NGL): Vänsterpartiet
  • De gröna/Europeiska fria alliansen (G/EFA): Miljöpartiets
  • Frihet och direktdemokrati i Europa (EFDD): Inga svenska partier
  • Nationernas och friheternas Europa (ENF): Bland andra franska Nationell samling.

Här hittar du mer information om EU-valet.

Därför är det viktigt att rösta

Idag står vi inför stora problem som bara EU kan lösa: skatteflykt, klimat, flykting- och migrationsfrågan, trafficking, anti-korruption, gränsöverskridande kriminalitet bestäms alla i olika grad på EU-nivå.

Vi vill därför att fler ska rösta så att alla röster hörs. För demokratins skull.