Hur mår doktoranden?

Antalet doktorander i Sverige har ökat med nästan femtio procent de senaste tjugo åren. Det är en utveckling med många positiva effekter för Sverige, men den måste också innebära förbättringar av doktorandernas villkor.

Vardagen för landets nästan 18 000 doktorander är nämligen tuff. Det framkommer i den första nationella undersökningen om forskarstuderandes arbetsmiljö, som SCB genomfört på uppdrag av TCO, Fackförbundet ST och Sveriges förenade studentkårer.

Några av resultaten visar att:

  • Var tredje doktorand drar sig ofta eller alltid för att framföra kritiska synpunkter på sina arbetsförhållanden
  • Sex av tio doktorander måste hoppa över lunchen eller arbeta över dagligen eller ett par dagar i veckan
  • Sju av tio kvinnliga doktorander och sex av tio manliga är så trötta efter arbetet att det går ut över deras privatliv
  • En femtedel upplever jobbrelaterade sömnsvårigheter ett par dagar i veckan och lika många blir kontaktade på fritiden av jobbet på ett sätt som känns stressande

Undersökningen visar tydligt att de som har sämst anställningsvillkor också mår sämst. Därför behövs doktorandanställningar från dag ett. Vi beklagar att regeringen inte kommer att föreslå detta i forskningspropositionen i höst, säger Britta Lejon, ordförande i Fackförbundet ST.

Det är glädjande att så många väljer att doktorera i Sverige, men arbetsmiljön måste förbättras, säger Eva Nordmark, ordförande i TCO.

Doktorander är mer oroade än tjänstemän i allmänhet över att framföra kritik på jobbet. Det är alarmerande och riskerar i förlängningen att hämma den fria forskningen. TCO, Fackförbundet ST och Sveriges förenade studentkårer föreslår därför:

  • Inrätta doktorandanställningar från dag ett!
  • Utbilda chefer om deras arbetsgivaransvar och följ arbetstids- och semesterlagen
  • Arbeta aktivt för att minska de könsmässiga skillnaderna gällande ohälsa
  • Universiteten måste skapa arbetsmiljöer som attraherar unga akademiker: ge doktoranderna bättre anställningsvillkor och tillåt dem löneförhandla

För fler kommentarer:

Britta Lejon, ordförande Fackförbundet ST, 08 790 51 38

Camilla Georgsson, ordförande SFS, 070 545 70 45

För frågor om undersökningen:

Inger Ehn Knobblock, utredare ST, 0706 635 144

German Bender, utredare TCO, 0702 023 111

Inger  Ehn Knobblock

Inger Ehn Knobblock

Utredare
08-790 51 86
Britta Lejon

Britta Lejon

Förbundsordförande
0771-555 444