Disputerad och sen då?

En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan.

Fackförbundet ST har tagit fram en ny intervjustudie, Disputerad och sen då, om forskarutbildades erfarenheter från arbetsplatser utanför högskola och universitet. Vi har undersökt vilka arbetsplatser forskarutbildade söker sig till, hur deras kompetens tas om hand och vad de arbetar med.

I den här rapporten har vi mött disputerade som valt att göra karriär utanför universitetsvärlden. Fler och fler av dem som idag påbörjar en forskarutbildning beräknas lämna universitetet och söka sig till andra sektorer för att jobba där. Därför att det viktigt att skaffa kunskap om hur arbetssituationen ser ut för dem som lämnar forskarbanan.