Meddelarfrihet

Högt i tak på arbetsplatsen ökar kvaliteten och effektiviteten i verksamheten. Genom regelbundna undersökningar och kontakter med medlemmar vet vi att många upplever att de inte kan använda sin meddelarfrihet av rädsla för negativa konsekvenser.

För att motverka detta är det viktigt att ha en levande diskussion på olika nivåer i verksamheten.

Här nedan finns förslag på frågor att diskutera på fackmöten, arbetsplatsträffar och andra möten på jobbet:

 • Vilka fördelar för verksamheten för ett öppet klimat med sig?
 • Finns det nackdelar?
 • Är det känsligt att framföra kritik på den här arbetsplatsen?
 • Om så är fallet - vad är det som är känsligt att kritisera?
 • Har den som framfört kritik råkat ut för nackdelar eller repressalier?
 • Hur ska detta undvikas i framtiden?
 • Erbjuder arbetsgivaren utbildning i yttrandefrihets- och öppenhetsfrågor och får alla anställda i så fall delta i utbildningen?
 • Hur arbetar facket för att öka öppenheten?
 • Finns det tydliga riktlinjer för kommunikation, som förklarar vad yttrandefrihetslagstiftningen går ut på, hur den praktiskt tillämpas på arbetsplatsen och på vilka sätt arbetsgivarens utrustning och lokaler får användas för anställdas yttrandefrihet?
 • Finns det tydliga riktlinjer för sociala medier och hur dessa får användas av anställda?
 • Vilka forum och möten ska användas för att diskutera öppenhetsfrågor?
 • Vad behöver göras för att det ska bli högre i tak?