Tärningar som illustrerar olika känslor

5 tips för att hantera stress i corona-tider

Coronapandemin fortsätter att påverka många av våra medlemmar och på vissa håll är arbetsbelastningen fortsatt hög. Här är några tips på hur du kan dämpa stresskänslorna – och vilket stöd du kan få om din arbetsbelastning helt enkelt är orimlig.

1. Ta korta pauser!

Korta pauser hjälper hjärnan att sortera, och kan bidra till att du känner ett visst lugn. Se till att lägga in pauserna i kalendern så att du kommer ihåg dem. Då kommer de regelbundet och det blir naturligt att lägga ned arbetet i några minuter. 

2. Använd friskvårdstimmen!

Ett väldigt bra sätt att för att hantera press och må bättre generellt är att få frisk luft och röra på sig. Om du har friskvårdstimme i ditt kollektivavtal försök använda den i den mån som går.

Har du inte friskvårdstimme? Börja med att prata med din lokala förtroendevalda för att se hur ni kan påverka på din arbetsplats.   

3. Skriv ner allt du behöver göra under dagen

Börja varje arbetsdag med att skriva ner alla saker som du behöver göra under dagen. När du blivit klar med en uppgift kan du stryka den från listan. Detta kan hjälpa dig skapa en känsla av att arbetsberget krymper. 

Samtidigt underlättar det att ha dagens arbete nedskrivet så att du slipper hålla alla de saker som gör dig stressad i huvudet. 

4. Stäng av jobbdator och telefon efter dagens slut

Stäng av både jobbdatorn och telefonen när arbetsdagen är slut för att undvika frestelsen att arbeta bort det sista. Återhämtning är centralt för att undvika ett långvarigt stresspåslag.

Om du arbetar hemifrån är det bra att lägga ned datorn i en väska eller ställa den så du inte ser den. 

5. Se över din arbetsbelastning – är den rimlig? 

Det är viktigt och komma ihåg att stress i sig inte är farligt. Det är först när vi inte får vila mellan stressreaktionerna och de fortsätter – inte bara i dagar utan i månader eller år som det kan vara skadligt för hälsan. Men oavsett är det viktigt att du är uppmärksam på dina varningsignaler om du känner att det är för mycket.

Ingen tjänar på att din tillfälliga arbetstopp övergår till en långvarig sjukdom. 

Det finns givetvis en gräns för när en hög arbetsbelastning övergår till en orimlig arbetsbelastning. När arbetet blir så pass övermäktigt att det inte ryms inom ramen för arbetstiden. Det är helt enkelt för mycket. 

Det ska du som anställd inte behöva tåla. Arbetsgivaren har ett ansvar för din arbetsmiljö och ska se till arbetsbelastningen inte leder till ohälsa. Det är viktigt att du berättar för din chef om arbetet blir övermäktigt. 

Chefen ska då hjälpa dig att sortera bland dina arbetsuppgifter och skapa en prioriteringslista, eller på annat sätt minska din arbetsbelastning. Ingen tjänar på att din tillfälliga arbetstopp övergår till en långvarig sjukdom. 

Arbetsmiljöverkets råd till arbetsgivare

Arbetsmiljöverket har i föreskriften Organisatoriskt och social arbetsmiljö skrivit upp råd till arbetsgivare för att denna ska kunna se till att arbetstagare inte drabbas av en ohälsosam arbetsbelastning. 

  • Minska arbetsmängd
  • Ändra prioriteringsordning
  • Variera arbetsuppgifterna
  • Ge möjligheter till återhämtning
  • Tillämpa andra arbetssätt
  • Öka bemanning 
  • Tillföra kunskaper är exempel på åtgärder för att förebygga ohälsosam arbetsbelastning 

Svårt att avgöra om du har en orimlig arbetsbelastning?

Att veta när arbetsbelastningen är orimlig kan vara svårt att veta. Men om du inte mår bra på jobbet så behöver du göra något åt det.

Vår medlemsrådgivning ST Direkt kan hjälpa dig att sortera dina tankar kring din arbetssituation och ge råd om något behöver ses över.