Traditionella förhandlingar klara

Den 21 maj avslutades de traditionella förhandlingar och du som valt denna modell kommer få besked från din chef om din nya lön.

Oenighetsförhandlingarna för dig som blivit oenig i lönesättande samtal fortsätter den 27 maj.