Sektionsstyrelsens semesterlista

I bilagan nedan kan du se hur sektionsstyrelsens ledamöter har semester under sommaren.