Resultat från årsmötet

Årsmötet hölls den 31 mars med några deltagare som var med via Skype och även telefon. Efter lite inledande tekniska problem kunde årsmötet därefter genomföras som planerat. Stort tack riktas till avgående ledamöter Eva Delmart-Andersson, Darko Lipovac, Shermin Molanian och Farzad Adelzadeh

Årsmötets valde enhälligt följande personer till de olika uppdragen:

Alena Barzngi - Sektionsordförande
Magnus Blomqvist - Vice sektionsordförande
Janni Usic - Studieorganisatör

Ordinarie ledamöter
Reger Shafik
Marina Oredsson
Ingela Lindgren
Aron Wahlstedt

Ersättare
Taulanta Shatri
Adam Billgardt

Revisorer
Åsa Bissette - ordinarie
Jesper Eriksson Hultén - ordinarie
Fatemeh Mahmoudi - ersättare
Deya Abdul Rahman - ersättare

Valberedning
Linda Zhaco
Eduardo Maturana
Rosario Cadiz Mendieta
Darko Lipovac
Halil Batti